Історія розвитку кафедри Печать
Автор: Administrator   
13.06.2013 13:02

01 березня 2017 року шляхом об’єднання кафедри практичної психології та кафедри психології була створена кафедра психології.

Історія розвитку кафедри практичної психології:

Необхідність відкриття спеціальності «Практична психологія» у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка була викликана гострою потребою у кваліфікованих фахівцях для закладів освіти Сумської області, вимогою підвищення рівня якості фахової підготовки практичних психологів для закладів освіти та позашкільних центрів, потребою розробки досконалого програмно-методичного забезпечення вказаної спеціальності.

Процес підготовки фахівців за напрямом 0101 Педагогічна освіта зі спеціальності 7.010107 Практична психологія розпочався в університеті з 1992 року. В цьому році на базі історичного факультету Сумського державного педагогічного інституту імені А.С.Макаренка було розпочато підготовку фахівців за спеціальністю „Історія та практична психологія”. У 1997 році на базі того ж факультету розпочато підготовку фахівців за спеціальністю „Практична психологія та англійська мова”.

У 1997 році, за наказом ректора за № 52 від 31.08.1997 р. створено випускаючу кафедру практичної психології. У витоків діяльності кафедри стояли викладачі: Кузікова С.Б., Стадник Г.А., Щербакова І.М.

В 2004 році кафедра практичної психології переведена у склад факультету педагогіки та практичної психології (на той час – соціально-гуманітарний факультет).

З вересня 2010 р. – кафедра існує у складі Інституту педагогіки та психології.

Першим завідувачем кафедри був кандидат психологічних наук, доцент Ніколаєнко Сергій Олександрович (1997-2004 р.).

З 2004 по 2015 р. завідували кафедрою практичної психології кандидати психологічних наук, доценти Стадник Г.А. (2004-2005 р.), Коробка Л.М. (2005-2006 р.), Кузікова С.Б. (2006-2011 р.), Єрмакова Н.О. (2011-2013 р.), Кузікова С.Б. (з 2014 р.).

27 травня 2014 року колективом науковців кафедри практичної психології СумДПУ імені А.С. Макаренка (м. Суми) та співробітниками лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України (м. Київ) було створено міжвідомчу подвійного підпорядкування наукову лабораторію методології практичної психології кафедри практичної психології СумДПУ імені А.С. Макаренка. Завідувач лабораторії – Щербакова Ірина Миколаївна, доцент кафедри практичної психології, кандидат філософських наук, доцент.

Діяльність лабораторії методології практичної психології розпочалася у лютому 2014 р. Після офіційного узгодження нормативної документації у травні 2014 р., науковий колектив лабораторії почав займатися розробкою комплексних науково-дослідних тем лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці» (державний реєстраційний номер 0107U000308) та «Психологічні умови становлення професійної ідентичності особистості» (державний реєстраційний номер 0011U000357). Дослідження спрямоване на створення наукових засад пізнання та розроблення на основі інтегративно-особистісного підходу практичної бази надання психологічної допомоги особистості у становленні її професійної ідентичності.

Історія кафедри психології:

Кафедра психології була створена у 1983 році з числа фахівців психолого-педагогічних кафедр університету, які мають відповідну науково-професійну підготовку та досвід роботи в галузі практичної психології, а також інших фахівців, запрошених з освітніх і наукових закладів та установ, соціальних служб тощо.

Завідувачем кафедри протягом багатьох років була кандидат психологічних наук, доцент Тарасова Тетяна Борисівна.

Викладачі кафедри мають відповідну психологічну освіту. Вони забезпечують проведення занять на високому рівні. Всі викладачів мають досвід роботи у закладах освіти і стаж роботи у вищому навчальному закладі понад 10 років.

Викладачі кафедри забезпечують проведення всіх видів занять з фундаментальних та практично-орієнтованих навчальних дисциплін:

·Психологія

·Загальна психологія

·Педагогічна психологія

Викладацький склад кафедри психології читає психологічні дисципліни для таких спеціальностей:

6. 020302 Історія*, 6.020303 Філологія*. Українська мова і література, 6.020303 Філологія*. Російська мова і зарубіжна література, 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська мова), Мова і література (німецька або французька мова), 6.010201 Фізичне виховання*, 6.010202 Спорт, 6.010203 Здоров’я людини, 6.140103 Туризм, 6.010105 Логопедія, 6.040101 Хімія*, 6.0404102 Біологія*, 6.040104 Географія*, 6.040201 Математика*, 6.040203 Фізика*, 7.02020201 Хореографія, 7.02020401 Музичне мистецтво, 7.02020501 Образотворче мистецтво, 7.04020101 Математика, 7.04020301 Фізика, 7.02030302 Англійська, німецька, французька.

Викладачі кафедри психології здійснюють керівництво виконанням психологічних завдань з педагогічної практики передвипускних та випускних курсів, керують підготовкою курсових, дипломних та магістерських робіт.

Методична робота кафедри органічно пов’язана з навчальною та позанавчальною роботою, тому має напрямки навчально-методичної та організаційно-методичної роботи.

Навчально-методична робота має на меті постійне вдосконалення змісту та форм організації навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог підготовки вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Викладачі кафедри постійно працюють над розробкою курсів лекцій та змісту практичних занять з навчальних дисциплін з урахуванням особливостей факультетів. Кафедра активно працює над упровадженням європейської кредитно-трансферної системи навчання. З усіх базових навчальних дисциплін розроблені навчально-методичні комплекси. Усіма викладачами проведено апробацію та вдосконалення завдань для тестового контролю знань з основних навчальних дисциплін кафедри.

Організаційно-методична робота пов’язана з громадською роботою, яку викладачі виконують позанавчальним процесом вищого навчального закладу. Насамперед, це методичне забезпечення різноманітних форм навчальної та консультаційної роботи з педагогічною громадськістю, практичними психологами, батьками, учнями загальноосвітніх шкіл області (Семененко Л.В., Улунова Г.Є., Анохін Є.В., Бедлінський О.І., Тарасова Т.Б.,). А також освітянської роботи з керівниками різного рангу та широкими верствами населення (Улунова Г.Є., Пухно С.В., Ніколаєнко С.О.). Тарасова Т.Б. здійснює організаційно-методичну роботу з педагогічною громадськістю Сумщини як член редакційної колегії журналу «Педагогічна Сумщина» та збірки «Педагогічні науки».

Обновлено 24.03.2017 07:11