VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих учених Печать

Сьогодні, 21 травня 2020 року відбулося урочисте відкриття в online форматі VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців» присвяченої 15-річчю заснування випускової кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Програма конференції