Онлайн-навчання на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти Печать

В умовах карантину кафедра спеціальної та інклюзивної освіти продовжує піклуватися про якість освітніх послуг, які вона надає здобувачам вищої освіти за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) та освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка) денної та заочної форми навчання.

Відповідно до наказу ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка № 152 від 12 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо запобігання захворювання, викликаним коронавірусом COVID-19», з 12 березня 2020 року (на час карантину) навчальний процес здобувачів вищої освіти всіх форм навчання реалізується за допомогою дистанційних технологій.

По-перше, кафедра використовує університетську платформу Moodle для дистанційного навчання, де розмішуються матеріали до занять.

По-друге, завідувачем кафедри Дегтяренко Тетяною Миколаївною було впроваджено проведення аудиторних занять на сервері кафедри спеціальної та інклюзивної освіти на платформі Discord, що дозволяє професорсько-викладацькому складу кафедри спілкуватися зі студентами під час проведення занять за допомогою аудіозв’язку, тестових повідомлень тощо.

По-трете, матеріали для опанування студентами, магістрантами, аспірантами кафедри надаються також у студентських групах у Viber. Ці групи створено лаборантом кафедри Зайчиковою Анастасією Віталіївною, дизайн – від старости 0041 групи Лози Вікторії Вікторівни.

Професорсько-викладацьким складом кафедри проведено потужну роботу з удосконалення матеріально-технічної бази освітнього процесу, у тому числі з впровадження в освітній процес елементів дистанційного навчання. Відповідальною за дистанційне навчання на кафедрі викладачем кафедри Лобановою Оленою Василівною здійснювалося консультування викладачів кафедри з питань дистанційного навчання, відповідальною за організацію дистанційного навчання на кафедрі фахівцем кафедри Островською Ніною Олегівною проведено організаційну роботу зі студентством з питань організації дистанційного навчання під час карантину з коронавірусу COVID-19.

Викладачі кафедри активно удосконалюють свою професійну майстерність шляхом поліпшення навичок застосування в освітньому процесі можливостей Zoom, Hangouts, Skype, Google Drive. Вони брали участь у триденному вебінарі «Елементи дистанційного навчання: Zoom», модератором якого була Ячменик Марина Михайлівна, керівник Центру забезпечення якості вищої освіти СумДПУ імені А.С. Макаренка. Її настанови стали підґрунтям для розробки Порад до проведення занять із застосуванням дистанційних технологій, що розміщені на сервері кафедри спеціальної та інклюзивної освіти на платформі Discord.

Проведена на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти превентивна робота з організації навчання в умовах карантину дозволяє викладачам кафедри відповідно до розкладу продовжувати навчальні заняття в дистанційні формі та забезпечити якість освітніх послуг, що вони надають здобувачам вищої освіти.