Відкрите конкурсне заняття з курсу«Основи природознавства» Печать

Старший викладач, кандидат педагогічних наук Колишкіна А. П.
06 лютого 2020 р. провела відкрите конкурсне заняття з навчальної дисципліни «Основи природознавства» на тему «Географічна оболонка як об'єкт вивчення землезнавства, риси притаманні географічній оболонці» у 0012 групі спеціальності 013 Початкова освіта. На відкритій лекції також були присутні члени кафедри дошкільної і початкової освіти на чолі із завідувачем – канд. пед. наук, доцентом Н. М. Павлущенко та представники директорату Навчально наукового інституту педагогіки і психології.