ІV Регіональний міжвузівський науково-методологічний семінар «Гендерна парадигма в освітньому просторі закладу вищої освіти» Печать

28 травня 2019 року за ініціативи доцента кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності та керівниці Науково-дослідницького центру гендерної освіти ЛУЦЕНКО Олени Анатоліївни у Навчально-науковому інституті педагогіки і психології відбувся ІV Регіональний міжвузівський науково-методологічний семінар «Гендерна парадигма в освітньому просторі закладу вищої освіти».

Метою проведення заходу стало: визначення «місця» гендерних досліджень у сучасному науковому, зокрема педагогічному дискурсі; надання консультативної допомоги науковцям, викладачам, студентам і магістрантам вищих навчальних закладів у реалізації їхніх дослідницьких завдань, пов’язаних із гендерною проблематикою; популяризація гендерних досліджень у науковому співтоваристві.

У рамках семінару до уваги учасників були представлені такі виступи:

  • «Здобутки Науково-дослідницького центру гендерної освіти за період 2018-2019 навчального року» (доповідач – керівниця НДЦГО, канд. філос. наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності ЛУЦЕНКО О.А.);
  • «Забезпечення гендерних дисциплін науково-методичною літературою. Презентація навчального посібника “Гендерна педагогіка”» (доповідач – співробітниця НДЦГО, канд. пед. наук, ст. викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності КИРИЛЮК Г.В.);  
  • «Досвід проведення гендерної експертизи робочих навчальних програм освітнього рівня “Бакалавр” спеціальності “Дошкільна освіта”» (доповідач – канд. пед. наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти ХАРЬКОВА Є.Д.);
  • «Перспективи розвитку гендерного напряму в науковому дискурсі ВНЗ України» (доповідач – співробітниця Гендерного ресурсного центру Сумського державного університету ЧЕРНЯКОВА Г.);  
  • «Досвід впровадження гендерної компоненти у навчальний процес. Презентація нового навчального курсу “Гендерно чутлива соціальна робота”» (доповідач – співробітниця НДЦГО, канд. пед. наук, ст. викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності ГОНЧАРЕНКО О.В.);  
  • «Впровадження гендерної парадигми в науково-дослідницьку діяльність студентів СумДПУ імені А.С. Макаренка» (доповідачі – студентки 0045 групи за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка» ЛОПАТІНА Наталія та ЧУБ Руслана).

Гостями семінару були викладачі та студенти кафедри соціальної  роботи і менеджменту соціокультурної діяльності, викладачі інших кафедр СумДПУ імені А.С. Макаренка.