Використання у навчальному процесі гендерно-освітніх технологій Печать
Автор: Елена Король   
18.03.2019 08:37

13 і 15 березня 2019 року у межах навчальної дисципліни «Гендерна педагогіка і психологія» (викладач – канд. філос. наук, доц. кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності ЛУЦЕНКО О.А.) відбулися дебати на тему «Роль матері: головна для жінки чи одна з-поміж багатьох?» (0015, 0016, 0018 та 0018-стн групи).

Результати проведених дебатів продемонстрували, що використання в навчальному процесі гендерно-освітніх технологій як інноваційних форм навчання дозволяє активно залучати студентську молодь до перетворювальної, соціально значущої діяльності. Адже включення студентства у командно-рольову інтерактивну гру, яка створює умови для успішної комунікації у пошуку шляхів розв’язання багатьох соціальних проблем сучасного суспільства, – це перехід на інший рівень отримання та осмислення гендерних знань, набуття відповідних комунікативних навичок, формування лідерських якостей майбутніх фахівців та оволодіння професією.

Обновлено 18.03.2019 08:41