МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ HUMBOLD UNIVERSITY OF BERLIN Печать
Автор: Елена Король   
25.12.2014 16:42

holovna

12 грудня 2014 року на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка відбулась Міжнародна студентська    онлайн-конференція „Соціалізація осіб з особливими потребами”, в якій приймали участь студенти напряму підготовки „Корекційна освіта” СумДПУ імені А.С. Макаренка (кафедра корекційної та інклюзивної освіти) та студенти Берлінського університету імені А. та В. Гумбольтів (інститут реабілітаційної педагогіки, кафедра спеціальної педагогіки та реабілітації).

 

 

 Метою її проведення був розвиток міжнародного співробітництва в рамках надання соціальної та психолого-педагогічної допомоги особам з обмеженими можливостями, академічна мобільність і професійна освіта фахівців у галузі соціальної інклюзії та інклюзивної освіти.

В конференції взяли участь також викладачі кафедри корекційної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А.С. Макаренка та викладачі Humboldt University of Berlin, Institute of Rehabilitation Sciences (Німеччина).

В ході активного онлайн-спілкування викладачі та студенти обговорили актуальні питання, які стосувались сучасних підходів до розвитку особистості дітей з особливостями психофізичного розвитку. Робота конференції будувалась за наступними напрямами:

Загальні питання корекційної педагогіки

Особливості навчально-виховного процесу учнів з порушеннями психофізичного розвитку

Психологічний супровід дітей з порушеннями психофізичного розвитку

Корекційно-реабілітаційна допомога особам з порушеннями психофізичного розвитку

Соціалізація осіб з порушеннями психофізичного розвитку

Серед найбільш дискусійних тем студентів виявились:

Соціальний захист осіб з обмеженими можливостями в Україні

– Правовий захист інтересів осіб з обмеженими можливостями здоров’я як пріоритет держави

– Шляхи реалізації інклюзивної освіти в Україні

– Психологічний супровід осіб з особливими потребами в Україні

– Розумово відсталі особи і суспільне життя: можливі шляхи залучення

Результатом проведення конференції став обмін досвідом щодо вирішення конкретних питань удосконалення корекційної освіти, напрямів впровадження інклюзивної освіти в освітній процес дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку, удосконалення шляхів соціалізації осіб з особливими потребами. Визначено інструменти міжнародної співпраці щодо вирішення питань моніторингу, зокрема, стандартів, принципів обміну інформацією щодо сучасного стану корекційної та інклюзивної освіти тощо.

Обновлено 25.12.2014 17:21