Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Викладачі кафедри психології PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
10.05.2011 09:15

tarasova

 

Завідувач кафедри – кандидат психологічних наук, доцент Тарасова Тетяна Борисівна.

Тарасова Т.Б. у 1975 році закінчила з відзнакою Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка за спеціальністю "Біологія та хімія". У 1983 році, після закінчення навчання в аспірантурі НДІ психології АПН України, успішно захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» на тему "Психологічні особливості ціннісного ставлення школярів до природи". Після повернення до інституту пройшла шлях від асистента до завідувача кафедри. За весь час роботи проявила себе як талановитий, творчий працівник, який заслужено користується повагою у студентів та викладачів.

За сумлінну активну працю була неодноразово нагороджена:

у 2004 році нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти України»;

у 2006 році отримала подяку голови Сумської обласної державної адміністрації;

у 2008 році отримала почесний нагрудний знак МОН України "Петро Могила";

у 2009 році нагороджена Почесною грамотою АПН України;

у 2012 році нагороджена грамотою МОН молоді та спорту України, грамотою мера м. Суми та почесним знаком "За видатні заслуги перед колективом СумДПУ ім. А.С. Макаренка";

у 2014 році занесена на дошку пошани Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка та нагороджена нагрудним знаком АПН України "Ушинський К.Д."

Протягом всієї роботи Т.Б. Тарасова постійно активно займається науковою діяльністю, присвяченою актуальним питанням сучасної педагогічної психології та педагогіки. Має 202 публікації (на 1 січня 2015 року), з яких 24 експериментальних навчальних книги мають гриф МОН України (листи №1.4/18-Г-723 та №1.4/18-Г-725 від 10.08.2006), 1 навчальний посібник для вищої школи (2013 р.) "Психологічна просвіта", та без грифу ще 12 навчальних та методичних посібників. Є автором численних наукових статей.

Тарасова Т.Б. продуктивно працює з молодими науковцями, керує дипломними та магістерськими роботами, надає наукову допомогу вчителям загальноосвітніх шкіл.

Є співавтором інноваційної освітньої технології «Екологія та розвиток». У 2002-2010 роках була керівником регіонального психолого-педагогічного експерименту «Інноваційна освітня модель «Екологія та розвиток» (наказ Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації № 62 від 1.03.2002р.). У межах цього експерименту досліджує індивідуальну планову тему «Формування психологічної культури учнів у моделі «Екологія та розвиток».

 

bedlinskiy 

Бедлінський Олексій Іванович - кандидат психологічних наук, доцент. У 1993 р. закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Географія та біологія». У 1996 р. закінчив спеціальний факультет практичної психології Сумського державного педагогічного інституту ім А. С. Макаренка за спеціальністю «Практична психологія в системі освіти». 1991-2004 р. працював учителем та практичним психологом Голубівської ЗОШ І-ІІІ ст. 2004-2007 р. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. З 2007 р. – викладач, старший викладач, доцент кафедри психології СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Дисертаційне дослідження за темою «Формування мисленнєвої стратегії аналогізування в учнів 6-8 класів у процесі навчання фізичної географії» захистив у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова 26.06.2008 р.

Нагороджений грамотами керівництва університету (2009 та 2014 роки) та грамотою управління освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації (2012 рік).

Сфера наукових інтересів – психологія творчого мислення та психологія підлітка. Основні положення наукових досліджень відображено у 44 публікаціях, серед яких 13 статей, опублікованих у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 розділи у колективних монографіях та навчальний посібник «Психологічні особливості організації провідної діяльності підлітків».

 galceva

Гальцова Світлана Василівна - старший викладач. У 1989 році закінчила факультет фізичного виховання СДПІ ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Фізичне виховання». У 1996 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія в системі освіти» на факультеті практичної психології СДПУ ім. А.С. Макаренка.

З вересня 2007 року працює викладачем на кафедрі психології СумДПУ ім. А.С. Макаренка. У 2008 році захистила диплом магістра в СумДПУ ім. А.С. Макаренка по спеціальності – «педагогіка вищої школи», тема магістерської роботи - «Підготовка майбутніх педагогів до роботи з дітьми, які мають відхилення в психічному розвитку». У 2013 році закінчила аспірантуру Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, де працювала над темою дисертаційного дослідження «Прогностичні уміння як чинник прийняття педагогічних рішень майбутніми вчителями».

Має близько 30 публікацій. Основні положення наукових досліджень відображені в статтях, які опубліковано у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України та у збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій.

 nikolaenko

Ніколаєнко Сергій Олександрович - кандидат психологічних наук, доцент. У 1980 році закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького. У 1986 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді науково-дослідного інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах близько тридцяти років, у тому числі, в Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка – 23 роки.

Ніколаєнко С.А. має численні наукові публікації, що пов’язані зі сферою його наукових інтересів:

- психологією педагогічного спілкування;

- сугестивною культурою викладача;

- психологією педагогічних впливів.

puhno 

Пухно Світлана Валеріївна - кандидат психологічних наук, доцент.У 1996 р. закінчила з відзнакою Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Історія і методика виховної роботи», отримавши кваліфікацію «Вчитель історії і методист виховної роботи».У 2004 році закінчила факультет післядипломної та додаткової освіти Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка за кваліфікацією «Практичний психолог».

Закінчила аспірантуру Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (м. Київ). Успішно захистила дисертацію 18.04.2007 року у спеціалізованій вченій раді Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України на тему «Університетська психологія в Україні в І половині ХІХ століття».

В Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка працює з 2002 р.

Сфера наукових інтересів – проблеми загальної, соціальної та вікової психології, історії психології.

Пухно С.В. розроблено та впроваджено програму психологічного тренінгу-семінару «Самопрезентація особистісних та професійних якостей» в навчально-виховний процес ДВНЗ». Завданнями програми є розвиток комунікативної культури особистості, зокрема – оволодіння вміннями та навичками встановлення контактів, ділової конструктивної взаємодії з партнерами по спілкуванню та діяльності. Програма рекомендована для студентів, молодих спеціалістів та, загалом, всіх бажаючих отримати комунікативні знання, навички та вміння.

За плідну науково-дослідну та науково-методичну роботу, Пухно С.В. відзначено у 2011 р. грамотою Сумської обласної державної адміністрації Управління освіти і науки; у 2008, 2012, 2013, 2014 рр. – грамотами та подяками ректорату СумДПу ім. А.С. Макаренка; у 2011 – подякою деканату фізико-математичного факультету.

Основні положення наукових досліджень відображено у близько 60 публікаціях, серед яких: статті у колективних монографіях наукових лабораторій СумДПУ ім. А.С. Макаренка; наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; опублікованих матеріалах міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських конференцій, семінарів та круглих столів, у методичних рекомендаціях навчальних дисциплін.

 ulunova

Улунова Ганна Євгенівна - кандидат психологічних наук, доцент. У 1997 році закінчила філологічний факультет Алматинського державного університету ім. Абая за спеціальністю «Російська мова та література».

У 2000 році отримала другу вищу освіту на факультеті післядипломної освіти у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Психологія, соціальна педагогіка».

З вересня 2001 року працює на кафедрі психології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

У 2002 році вступила до заочної аспірантури Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, на спеціальність 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». У березні 2006 року достроково захистила дисертацію на тему «Психологічна корекція ускладненого спілкування учнів шкіл-інтернатів». У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри психології.

Навчаючись у 2010-2013 роках в докторантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, розпочала роботу над докторською дисертацією на тему «Психологія розвитку культури професійного спілкування державних службовців у системі безперервної освіти».

Сфера наукових інтересів – психологія професійного спілкування. Керує науковою лабораторією «Психологічної культури», діяльність якої спрямована на формування психологічної культури у представників різних вікових та професійних груп. Співпрацює з Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій Сумської облдержадміністрації.

За сумлінну плідну роботу була нагороджена: подякою Голови Сумської обласної державної адміністрації (2006 р.), грамотами Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2009, 2011 рр.), грамотою Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації (2014 р.), грамотою Голови Сумської обласної державної адміністрації (2014 р.)

Основні положення наукових досліджень відображено у 93 публікаціях, серед яких: 30 статей, опублікованих у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 57 статей – у наукових та методичних виданнях, збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, 6 навчально-методичних посібників.

 

 

Завідувач кафедри – канд. психол. наук, доцент Тарасова Тетяна Борисівна.

Тарасова Т.Б. 1953 р. народження. В 1970-1975 роках навчалася у Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С.Макаренка, який закінчила з відзнакою. Продовжуючи працювати лаборантом у тому ж інституті, склала кандидатські іспити і вступила до аспірантури НДІ психології АПН України. У 1983 році успішно захистила кандидатську дисертацію "психологічні особливості ціннісного ставлення школярів до природи" и повернулася до інституту, де пройшла шлях від асистента до завідувача кафедри. За весь час роботи проявила себе як сумлінний творчий працівник, який користується повагою у студентів та викладачів.

Протягом всієї роботи Т.Б. Тарасова постійно активно займається науковою діяльністю, присвяченою актуальним питанням сучасної педагогічної психології та педагогіки. На 1 вересня 2010 року має 151 публікацію, з яких 24 експериментальних навчальних книги мають гриф МОН України (листи №1.4/18-Г-723 та №1.4/18-Г-725 від 10.08.2006), методичні посібники, чисельні статті. У 2004 році нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти України», у 2006 році – отримала подяку голови Сумської обласної державної адміністрації, у 2008 році отримала почесний знак – медаль "Могила", 2009 р нагороджена Почесною грамотою АПН України

Тарасова Т.Б. продуктивно працює з молодими науковцями, керує дипломними та магістерськими роботами надає наукову допомогу вчителям загальноосвітніх шкіл.

Тарасова Т.Б. є співавтором інноваційної освітньої технології «Екологія та розвиток» та у 2002-2010 роках була керівником регіонального психолого-педагогічного експерименту «Інноваційна освітня модель «Екологія та розвиток» (наказ Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації № 62 від 1.03.2002р.). У межах цього експерименту досліджує індивідуальну планову тему «Формування психологічної культури учнів у моделі «Екологія та розвиток».  

Обновлено 03.10.2016 09:02