Інформація для абітурієнтів

Онлайн-конкурс творчих робіт "Університет майбутнього"

СумДПУ-online


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Видання 2015 року PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
27.02.2017 19:55

Перелік наукових праць, опублікованих у 2015 році

Монографія:

 1. Бутенко В. Г. Валеологічне виховання дітей дошкільного віку : теоретико-методологічні засади / В. Г. Бутенко // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : від історії до інновацій: монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої, С. М. Кондратюк. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – 525 с. – С. 202-224. – 1,4 друк. арк.
 2. Васько О.О. Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх вчителів початкових класів у процесі методико-математичної підготовки / О.О. Васько // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій: колективна монографія за заг. Ред. А.А. Сбруєвої і С.М. Кондратюк. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – C.     – 0,95 друк.арк.
 3. Врадій КМ.  Інформаційна безпека особистості в контексті формування інформаційної культури педагога / К.М. Врадій / Теорія і методика навчання і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій: [монографія] / [За ред. А.А.Збруєвої, С.М. Кондратюк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С.   .(0,8 др. арк.)
 4. Гарило О.І. Професійна підготовка студентів спеціальності «Дошкільна освіта» до екологічного виховання дітей / Олена Іллівна Гаврило // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : колективна монографія – Суми: вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015.  друк. арк. 1
 5. Данько Н.П. Сутнісна характеристика розвитку інтегративних форм навчання: історичний і сучасний педагогічний контекст / Н.П. Данько // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного молодшого шкільного віку: від історії до інновації: [монографія] / за заг. ред. А.А. Сбруєвої, С.М. Кондратюк. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. друк. арк. 1
 6. Дядченко Г. В. Вимоги до сучасного уроку іноземної мови як основної організаційної форми навчання в початковій школі / Г. В. Дядченко // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої, C. М. Кондратюк. – Суми : видавничо-виробниче підприємство “Мрія”, 2015.– С. (1 друк. арк.).
 7. Колишкіна А.П. Педагогічні умови формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім’ї / А. П. Колишкіна / Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : [монографія] / [За ред. А. А. Сбруєвої, С. М. Кондратюк ]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С.   (1,05 др. арк.).
 8. Кондратюк С.М. Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців початкової освіти до здоров’язбережувального виховання учнів / С.М. Кондратюк // Теорія і методика навчання і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій: [колективнамонографія] / за заг. ред. А.А. Сбруєвої, С.М. Кондратюк – Суми: Вид-во СумДПУ-ім. А.С.Макаренка, 2015. – С. 125-151 друк. арк. 1.05
 9. Кондратюк С.М. Генеза здoрoв’язбережувального виховання в польських школах / С.М. Кондратюк, І.В. Мордвінова // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : монографія / за заг. ред. А. А. Сбруєвої, C. М. Кондратюк. – Суми : видавничо-виробниче підприємство “Мрія”, 2015.– С. (1 друк. арк.).
 10. Лобова О.В. Особистість учителя як чинник формування музичної культури молодших школярів / О.В.Лобова // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : від історії до інновацій : колективна монографія за заг. Ред. А.А. Сбруєвої і С.М. Кондратюк. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015  (1 др. арк.)
 11. Павлущенко Н.М. Дослідження впливу основних чинників гендерної соціалізації на дітей свідомість молодшого шкільного віку / Н.М.Павлущенко// Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : від історії до інновацій : колективна монографія за заг. Ред. А.А. Сбруєвої і С.М. Кондратюк. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015 (1 др. арк.)
 12. Парфілова С.Л. Дидактичні аспекти навчальної мотивації молодших школярів / С.Л. Парфілова // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : від історії до інновацій : колективна монографія за заг. Ред. А.А. Сбруєвої і С.М. Кондратюк. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – 0,9 друк.арк.
 13. Пушкар Л.В.Формування музичних компетенцій бакалаврів дошкільної освіти: теоретико-методологічні орієнтири / Л.В. Пушкар // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : від історії до інновацій : колективна монографія за заг. Ред. А.А. Сбруєвої і С.М. Кондратюк. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015  (1,1 др. арк.)
 14. Харькова Є.Д. Підготовка майбутніх вихователів до професійної діяльності з дітьми раннього віку. / Є.Д.Харькова // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій: колективна монографія за заг. Ред. А.А. Сбруєвої і С.М. Кондратюк. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – 1 друк.арк.

Всього дрк арк. 14,25 (монографія)

Підручник (для молодшої школи з грифом МОН):

 1. Лобова О.В. Музичне мистецтво : підручник для 4 кл. / Ольга Лобова. – К.: Школяр, 2015. – 176 с. (Гриф МОН України, наказ МОН України від 20.07.2015 р. № 777, державне замовлення), друк. арк. 10,1

Всього дрк арк. – 10,1

Навчально-методичні посібники (для молодшої школи з грифом МОНУ

(№,дата листа/наказу)

 1. Лобова О.В. Музичне мистецтво: Робочий зошит для учнів 4 кл. – К. : Школяр, 2015. – 64 с.: іл. (Схвалено МОН України, лист ІІТЗО № 14. 1/12-Г-796 від 26.06.2015 р.) дрк.арк 4,36

Всього дрк.арк 4,36

Навчально-методичні посібники для молодшої школи школи (без грифу)

 1. Лобова О.В. Уроки музичного мистецтва в 4 класі : Методичний посібник/ Ольга Лобова. – К. : Школяр, 2015. – 104 с. дрк. арк 5,88
 2. Лобова О.В.  Твоє музичне мистецтво : Робочий зошит для 4 класу. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 64 с.– дрк.арк 5,2

Всього дрк арк. – 11, 08 

Навчально-методичні посібники для вищої школи (без грифу)

 1. Бутенко В. Г. Художня праця та основи дизайну : НМК : [для студентів за напр. підг. 6.010101 Дошкільна освіта] / Укл. Бутенко В. Г. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 172 с. – 7,5 друк. арк.
 2. Парфілова С.Л. Педагогічні технології у початковій школі: навчально-методичний комплекс / С.Л. Парфілова. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 88 с. – 5,12 друк.арк.
 3. Гаврило О.І. Психологія дитячої творчості: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / Олена Іллівна Гаврило. – Суми, 2015. – 76 с. (2,7 др. арк.)
 4. Колишкіна А.П. Навчально-методичний комплекс із дисципліни „Методика навчання освітньої галузі „Природознавство” / А.П. Колишкіна. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 117 с. (5,5 друк. арк).
 5. Кондратюк С.М. Основи педіатрії. Навчальний посібник / С.М. Кондратюк. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015– 296 с. (16 д.а.)
 6. Васько О.О. Методика навчання розв’язування задач у початкових класах: навчально-методичний комплекс для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта / О.О. Васько. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 88 с. – 3,92 друк.арк.
 7. Данько Н.П. Вступ до спеціальності: навчально-методичний комплекс / Н.П. Данько. – В-во СумДПУ імені А.С.Макаренка. – Суми. – 2015. – 63 с. (2,77 др. арк.)
 8. Данько Н.П. Образотворче мистецтво з методикою викладання: навчально-методичний комплекс / Н.П. Данько. – В-во СумДПУ імені А.С.Макаренка. – Суми. – 2015. – 48 с. (2 др. арк.)
 9. Кондратюк С.М.Основи педіатрії та дієтології: інструктивно-методичні матеріали / С.М. Кондратюк – Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – 82с. (4,3 д.а)
 10. Кондратюк С.М.Догляд за дитиною раннього віку: інструктивно-методичні матеріали / С.М. Кондратюк. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2015. – 42 с. (3,7 д.а)
 11. Павлущенко Н.М. Вікова та педагогічна психологія. / Н.М.Павлущенко // Методичні рекомендації з вікової та педагогічної психології для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «Початкова освіта» – Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – C. 122 (6,6 др. арк.)
 12. Дядченко А.В. Практичний курс англійської мови з методикою викладання у початкових класах (частина І) : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” (спеціалізація “Англійська мова”) / Укл. Дядченко Г.В. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 72 с (3,2 друк. арк.).
 13. Рубан Л.І. Методика розвитку звязного мовлення молодших школярів: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.І.Рубан. Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. – 142 с. (Затверджено на засіданні Вченої  ради ННІПП протокол № 12 від 23 червня 2015 р. дрк.арк 5,8
 14. Врадій К.М. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Методика викладання інформатики у початковій школі»: навчально-метод. посібник для студентів спеціальності 6.010102 “Початкова освіта» / К.М. Врадій. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 61 с. (2,5 друк. арк.)
 15. Врадій К.М. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень»: навчально-метод. посібник для студентів спеціальності 6.010101 «Дошкільна освіта» / К.М. Врадій. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 60 с. (2,5 друк. арк.)

Всього   дрк. арк. 74,11

Методичні рекомендації

 1. Пушкар Л.В. Програма навчально-педагогічної практики 3 курсу. – 3-е вид., перероб. і доп. – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 44 с. (Розробник: к.пед.н., доц. кафедри дошкільної та початкової освіти Л.В. Пушкар) (1,3 др.арк.);
 2. Пушкар Л.В. Програма навчально-педагогічної практики 2 курсу. – 3-е вид., перероб. і доп. – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 40 с. (Розробник: к.пед.н., доц. кафедри дошкільної та початкової освіти Л.В. Пушкар (1,4 др.арк.)
 3. Харькова Є.Д. Оптимізація приватної дошкільної освіти: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Вихователь дошкільних закладів» / Є.Д.Харькова. – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. – 31 с.– 1,86 друк. арк.

Всього дрк арк.  4,56

Статті у фахових збірниках

 1. Бутенко В. Г. Валеологічна культура вихователя дошкільного навчального закладу як організаційно-педагогічна умова формування здоров’язбережувальної компетентності старших дошкільників / В. Г. Бутенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015.– (Прийнято до друку). – 0,6 друк. арк.
 2. Бутенко В. Г. Педагогічний потенціал ігрової діяльності як засобу формування здоров’язбережувальної компетентності дітей старшого дошкільного віку / В. Г. Бутенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – Випуск 53. – 434 с. – С. 78-85. – 0,6 друк. арк.
 3. Бутенко В. Г. Теоретичні аспекти проблеми здоровʼязбереження дітей у системі дошкільної освіти / В. Г. Бутенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 9 (43). – 308 с. – С. 65-72. – 0,5 друк. арк.
 4. Васько О.О. Дослідницький метод: сутність, реалізація // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014.– №9 (43). – С. 72–79. – 0,5 друк. арк.
 5. Врадій К.М.   Підготовлено і подано до друку: ВрадійК.М. Інформаційна компетентності вихователя дошкільного навчального закладу: сутність, критерії, показники / К.М.Врадій / Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України "Наука і освіта". Серія: Педагогіка. - №4/С, червень-липень, 2015 – С 72 - 74. (0,4др.арк.)
 6. Гаврило О.І Позакласна робота з природознавства у групі продовженого дня / Олена Іллівна Гаврило, Катерина Володимирівна Заболотня // Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2014. – С. 190-195. (0,45 др. арк.)
 7. Гаврило О.І. Підготовка вчителя початкової школи в Німеччині / Олена Іллівна Гаврило, Лідія Миколаївна Гаврило // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – №9 (43). – С. 133-140. (0,55 др. арк.)
 8. Данько Н.П. Діагностика наявних рівнів навчальних досягнень учнів початкових класів з музичного мистецтва / Н.П. Данько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: Науковий журнал. – Суми. – 2015. – №3 (47) . – С. 238-249. (фахове видання) (0,5 др. арк.).
 9. Данько Н.П. Педагогічні умови інтегрованого навчання музики молодших школярів / Н.П. Данько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: Науковий журнал. – Суми. – 2014. – № 9 (43) . – С. 3-13. (фахове видання) (0,5 др. арк.).
 10. Данько Н.П. Проведення інтегрованого уроку музики // Початкова школа.– 2014. – №2. – С. 32-35(фахове видання) (0,2 др. арк.)
 11. Дядченко Г. «Волосся з фарбами нічних метеликів…» (образна парадигма волосся в сучасній українській поезії)” / Г. Дядченко // Культура слова. Науково-популярне видання. Вип. 82. - Київ, 2015. - С. 93‒101. (0,5 друк. арк.).
 12. Колишкіна А. П. Теоретичні аспекти взаємодії школи і сім’ї у вихованні школярів / А. П. Колишкіна / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми: вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 281–289 (0,52 д.а.).
 13. Колишкіна А. П. Теоретичні засади проблеми формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів / А. П. Колишкіна / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології № 9 (43), 2014 : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми: вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 93–101(0,52 д.а.).
 14. Кондратюк С.М. Педагогічні чинники захворюваності молодших школярів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології № 5 (49), 2015 : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 136-142.(фахове видання індекс коперникус).(0,4 д.а.).
 15. Кондратюк С.М., Праженик Г.Л.. Педагогічні умови формування у молодших школярів здоров’язбережувальної компетентності. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології № 9 (43), 2014 : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014– С. 101-108.(фахове видання індекс коперникус).0, 5 д.а.
 16. Король О. М. Формування інформатичних компетентностей під час спільного навчання студентів педагогічних спеціальностей // Алексєєв О.М., Трофименко П. Є. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 81-86. – 0,49 др. арк.
 17. Король О.М. Специфіка побудови інформатичного курсу в умовах диференційованого навчання студентів педагогічних спеціальностей // Гірська школа Українських Карпат: Науково-методичний журнал Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – №12-13. – Івано-Франківськ, 2015. – С.91-96. – 0,45 др. арк.
 18. Лобова О.В. Тематичне планування уроків музичного мистецтва в 4 класі / Ольга Лобова // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 39-44. Друк арк 0, 5.
 19. Павлущенко Н.М. Гендерна освіта в початковій школі: проблеми та перспективи реалізації Павлущенко Н.М. Гендерна освіта в початковій школі: проблеми та перспективи реалізації / Н.М. Павлущенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. - № 5 (49). – 484с. – С. 289-297.(0,5 др. арк.)
 20. Павлущенко Н.М. Педагогічні умови гендерного виховання учнів початкових класів / Н.М. Павлущенко, О.В. Король // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології № 9 (43), 2014: наук. журнал / голов. ред. А.А Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 316с. – С. 147-153.(0,5 др. арк.)
 21. Парфілова С.Л. Психолого-педагогічні підходи до проблеми навчальної мотивації молодших школярів / С. Л. Парфілова, О.В.Лисенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2015. – №9(43). – C.154–161. – 0,5 друк. арк.
 22. Пушкар Л.В.Змістові та структурні характеристики музичних компетенцій бакалаврів початкової освіти/ Л.В. Пушкар // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми:  Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – № 1(45). – С. 354-362 (0,5 др. арк.)
 23. С.І.Петренко Аналіз підходів до верифікації терміну «дидактичні умови» \ Вісник УжНУ. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Випуск 34. Ужгород-2014 – с. 142-144. (0,15 др. арк.)
 24. Харькова Є.Д. Дошкільник у сучасному соціальному середовищі та особливості взаємодії / Є.Д. Харькова. // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць.  – Вип. 32.– Київ: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014.  – С. 99-104. 0,4 друк. арк.
 25. Харькова Є.Д. Реалізація педагогічних умов в оптимізації самостійної роботи молодших школярів засобами педагогічної діагностики в навчальному процесі початкової школи. / Є.Д. Харькова. // Збірник наукових праць. Педагогічна освіта: теорія і практика. – Випуск 17 (2-2014).  – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Інститут педагогіки НАПН України, 2014.  –  С. 360-364.  0,4 друк. арк.
 26. Всього дрк. арк  11, 63

Наукова стаття в іншому виданні:

 1. Колишкіна А. П. Психолого-педагогічні особливості взаємодії школи та сім’ї / А. П. Колишкіна / Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (26–27 березня 2015 року, м. Суми). – Том 2. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 229–231 (0,3 д.а.).
 2. Кондратюк С.М. Взаємодія школи і сім’ї у формування здорового способу життя молодших школярів. Актуальні проблеми дошкільної і початкової освіти в конспекті європейських освітніх стратегій: збірник матеріалів науково-практичної конференції / за заг. ред. Г.С. Тарасенко – ВДПУ ім.. М. Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. –Вип. 4. -  - C.265-268.  0,3 д.а.
 3. Кондратюк С.М. Організаційно-методичні особливості процесу наступності між дошкільною та початковою шкільною освітою. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 10-11 листопада 2015 р.) / за ред. Г. С. Тарасенко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД» 2015. – С.57 - 61. 0,3 д.а.
 4. Пушкар Л.В.Формування музичних компетенцій бакалаврів дошкільної освіти в рамках курсу  «Теорія та методика музичного виховання» / Л.В. Пушкар // Актуальніпитання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць : вип. 1–2 (3–4) / гол. ред. Ніколаї Г.Ю. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2014. – С. 164-173 (0,5 др. арк.)
 5. Петренко С.І. Про Модель формування ІКТ-компетентності майбутнього учителя математики / С.І. Петренко // Фізико - математична освіта: Науковий журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – №3 (7). (орієнтовний термін виходу жовтень 2015) (0,64 др. арк.)

Всього дрк.арк 2,04

Тези у матеріалах конференцій:

 1. Бутенко В. Г. Валеологічна культура вихователя дошкільного навчального закладу як організаційно-педагогічна умова формування здоров’язбережувальної компетентності старших дошкільників / В. Г. Бутенко // Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті: матеріали Всеукраїнській науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми, 19-20 листопада 2015 року). – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 180 с. – С. 107-109. – 0,2 друк. арк.
 2. Бутенко В. Г. Дидактична гра як засіб формування здоров’язбережувальної компетентності старших дошкільників / В. Г. Бутенко // Дошкільна освіта : традиції та інновації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для аспірантів, студентів та молодих науковців (24-25 березня 2015 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 207 с. – С. 33-39. – 0,4 друк. арк.
 3. Бутенко В. Г. Ігрова діяльність як засіб формування здоров’язбережувальної компетентності старших дошкільників / В. Г. Бутенко // Тенденції розвитку психології та педагогіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 листопада 2015 року, м. Київ). – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – 140 с. – С. 82-85. – 0,2 друк. арк.
 4. Бутенко В. Г. Погляди В.О.Сухомлинського на формування, зміцнення і збереження здоров’я дітей дошкільного віку / В. Г. Бутенко // Вивчення та впровадження в навчально-виховний процес середньої та вищої школи педагогічних ідей Василя Сухомлинського: матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції (24-25 вересня 2015 року, м. Кіровоград). – Кіровоград : КДПУ імені Володимира Винниченка, 2015. – 0,3 друк. арк.
 5. Бутенко В. Г. Теоретико-методологічні основи валеологічного виховання дошкільників / В. Г. Бутенко // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (9–10 грудня 2015 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. –С. 9-16 – 0,5 друк. арк.
 6. Бутенко В.Г. Усвідомлення цінності здоров’я дітьми дошкільного віку / В.Г. Бутенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2014 році. – Суми: видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. ...(0,05 др. арк).
 7. Васько О. О. Евристичні завдання в методико-математичній підготовці майбутніх вчителів початкових класів / О. О. Васько // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (02–04 грудня 2014 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 156–158. – 0,14 друк. арк.
 8. Васько О.О. Евристичні завдання: сутність, класифікація / О.О.Васько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2014 році. – Суми: видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. ...(0,05 др. арк).
 9. Васько О.О. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до формування еколого-валеологічної культури молодших школярів на уроках математики / О.О. Васько// Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (9–10 грудня 2015 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 225 с. – С. 94-97. – 0,2 друк. арк.
 10. Васько О.О. Проблемне навчання як інноваційний чинник підготовки фахівців початкової школи/ О.О. Васько, О.В. Степаненко// Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний вимір: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26–27 березня 2015 року, м. Суми). Том 2. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – С. 194–197.– 0,23 друк.арк.
 11. Васько О.О. Розвиток інтелектуальних умінь майбутніх учителів початкових класів у процесі методико-математичної підготовки / О.О. Васько, А.М. Кругова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу  «ІТМ*плюс-2015»: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (3–4 грудня 2015 р., м. Суми): у 3 ч. Ч.2. / упорядн. Чашечникова О.С. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – С. 23–25. – 0,23 друк. арк.
 12. Врадій К.М. Аксіологічні основи педагогічної інформації / К.М. Врадій/ Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – С. 97-101. (0,25 др. арк.)
 13. Врадій К.М. Сучасні прийоми й способи роботи з інформацією // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-практичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка у 2014 р. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – (0,05 др.арк.).
 14. Гаврило О.І Педагогічна освіта в Німеччині / О.І. Гаврило // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 26-27 березня 2015 р., СумДПУ імені А.С. Макаренка, м. Суми. – Суми, 2015. – С. 200-203. (0,2 др. арк.)
 15. Гаврило О.І Розвиток компетентності майбутніх вихователів у ознайомленні дітей з природою в співпраці з дошкільними закладами / О.І.Гаврило //  Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – 19-20 листопада 2015 р., СумДПУ імені А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – C. 121-123 (0,2 др. арк.).
 16. Гаврило О.І. Завдання екологічного виховання студентів спеціальності «дошкільна освіта» / О.І. Гаврило // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – 9-10 грудня 2015 р., СумДПУ імені А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – С. 101-103. (0,2 др. арк.)
 17. Гаврило О.І. Формування професійно-екологічної компетентності студентів спеціальності «дошкільна освіта» / О.І. Гаврило // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтеренет-конференції. – 10-11 листопада 2015 р., Вінницький державний педагогічний університет. – Вінниця, 2015. – С. 304-307. (0,2 др. арк.)
 18. Данько Н.П. Еколого-естетичне виховання молодших школярів засобами мистецтва /Н.П.Данько //  Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 09–10 грудня 2015 року). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С.142-145. дрк.арк 0,2
 19. Данько Н.П.Етапи та методи здійснення перевірки ефективності педагогічних умов інтегрованого навчання молодших школярів / Н.П. Данько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2014 році. – Суми: видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. ...(0,05 др. арк).
 20. Дядченко Г. В. Фізкультхвилинки на уроках англійської мови в початковій школі / Г. В. Дядченко // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 9–10 грудня 2015 р.). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. - С.145-148. (0,2 друк. арк.).
 21. Колишкіна А. П. Методика дослідження екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів / А. П. Колишкіна / Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 09–10 грудня 2015 року). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 23-27.(0,3 др. арк.)
 22. Колишкіна А. П. Взаємодія школи та сім’ї у вихованні учнів початкової школи / А. П. Колишкіна / Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А.С. Макаренка у 2014 р. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. –
 23. С. 83–84 (0,05 др. арк.).
 24. Колишкіна А.П., Варуха О.О. Професійна підготовка майбутніх вчителів до формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів / А.П.Колишкіна, О.О. Варуха / Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 10-11 листопада 2015 р.) / за ред. Г.С. Тарасенко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД» 2015.  – С. 280–2284. (0,3 др. арк.)
 25. Кондратюк С.М. До проблеми неуспішності учнів початкових класів. Професійно-творча і духовна самореалізація особистості :  матеріали Всеукр. науково-практичної конференції з міжнародною участю. -  Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С.42-44.      0,2 д.а. 
 26. Кондратюк С.М. Здоров’язбережувальний аспект сімейного виховання. Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі: матеріали Всеукр. науково-практичної конференції з міжнародною участю. -  Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С.131-134. 0,15 д.а.
 27. Кондратюк С.М. Здоров’язберігаюча складова сучасної початкової школи. Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2015 р. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2015 – С. 117.  0,05 друк. арк.
 28. Кондратюк С.М. Стан готовності майбутніх учителів початкових класів до валеологічного виховання учнів. Матеріали міжнародної наук.-практич.інтернет-конференції.– Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2015 –С.115-117. – 0,2 д. а.
 29. Король О.М. Підвищення практичного рівня інформатичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей //«Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця»: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 02-03 грудня 2015 р.). – С. 39-41. – 0,27 др. арк.
 30. Лобова О.В. Музично-творчий розвиток молодших школярів засобами музично-рухливої діяльності / Лобова О.В. // Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції (м.Мелітополь, 29-30 жовтня 2015 р.). – Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б.Хмельницького, 2015. – 186 с. – С.52-56. Друк арк. 0,3.
 31. Павлущенко Н.М Особливості гендерної ідентичності дітей молодшого шкільного віку / Н.М. Павлущенко, О.І. Макаренко // Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті Європейських освітніх стратегій: зб. матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів інституту педагогіки, психології і мистецтв (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 1-2 квітня 2015 р.) / за ред. Г.С. Тарасенко. – Вінниця ФОП «Нілан-ЛТД», 2015. – Вип. 4. – 493 с. – С. 298-301.(0,5 др. арк.)
 32. Павлущенко Н.М.  Дослідження впливу засобів масової інформації на формування гендерної свідомості молодших школярів / Н.М.  Павлущенко //  Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної  інтернет- конференції (9–10 грудня  2015 року, м.Суми). – Суми: Видавництво Сум ДПУ ім.А.С.Макаренка, 2015. – С. – 152-156.(0,25 др. арк.)
 33. Павлущенко Н.М. Введення гендерної складової у виховний процес початкової школи / Н.М. Павлущенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2014 році. – Суми: видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. ...(0,05 др. арк).
 34. Павлущенко Н.М. Методологічні аспекти організації творчої самостійної роботи майбутніх педагогів початкової школи / Н.М. Павлущенко, А.Ю. Давидова // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 10-11 листопада 2015 р.) / за ред. Г. С. Тарасенко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД» 2015.  – С. 115-117. (0,25 др. арк.)
 35. Павлущенко Н.М. Творчість як один з психолого-педагогічних чинників адаптації майбутніх вихователів до професійної діяльності / Н.М.Павлущенко, Стрілець А.В. //  Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 10-11 листопада 2015 р.) / за ред. Г. С. Тарасенко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД» 2015.  – С. 310-313. (0,25 др. арк.)
 36. Парфілова С.Л. Етап первинного закріплення знань у навчально-пошуковій діяльності / С.Л. Парфілова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка у 2014р. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. 0,05 друк. арк.
 37. Парфілова С.Л. Мотивація учіння як складне багаторівневе утворення особистості / C.Л. Парфілова // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної  інтернет- конференції (9–10 грудня  2015 року, м.Суми). – Суми: Видавництво Сум ДПУ ім.А.С.Макаренка, 2015. – С.  – 40-43. (0,21 друк.арк.)
 38. Петренко С.И. Этапы формирования ИКТ-компетентности будуших учитилей математики / Петренко С.И // Материалы XXVI Международной конференции. Применение инновационных технологий в образовании 24 – 25 июня 2015 г. ИТО – Троицк – Москва – с.472-474 (0,13 др. арк.)
 39. Пушкар Л.В. Модель музичних компетенцій майбутніх учителів початкової школи / Л.В. Пушкар// Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали науково-практичної конференції (26-27 березня 2015 року, м. Суми). Том 2. – Суми: Вид-но СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 258-260 (0,3 др. арк);
 40. Пушкар Л.В. Музикотерапія у професійній підготовці та становленні творчої особистості майбутніх педагогів дошкільної освіти / Л.В. Пушкар, В.В.Босенко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 10-11 листопада 2015 р.) / за ред. Г.С. Тарасенко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД» 2015. – С. 371-374 (0,15 др. арк.);
 41. Пушкар Л.В. Музична терапія як засіб реалізації здоров’язбережувальних технологій / Л.В. Пушкар // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (9–10 грудня 2015 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. –С.  156-159. (0,2 др. арк.)
 42. Пушкар Л.В. Організація музично-ігрової діяльності дітей дошкільного віку на засадах педагогічних ідей В.М. Верховинця / Л.В. Пушкар, К.В. Соболь // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 10-11 листопада 2015 р.) / за ред. Г.С. Тарасенко; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД» 2015. – С. 381-385 (0,1 др. арк.);
 43. Пушкар Л.В. Технології елементарного музикування як засіб формування музичних компетенцій бакалаврів дошкільної та початкової освіти / Л.В. Пушкар // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2014 році. – Суми: видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 208-209 (0,05 др. арк).
 44. Рубан Л.В. Формування екологічної вихованості молодших школярів на уроках української мови /Л.В.Рубан //Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 09–10 грудня 2015 року). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С.159-162.  дрк.арк 0,2
 45. Рубан Л.І. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в підготовці фахівців початкової школи (Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 березня 2015 р, м.Суми). Том 2. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 260-262 с. (0,4 дрк. арк )
 46. С.І.Петренко Критерії сформованості ІКТ-компетентності майбутнього учителя математики  // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2014): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфернції 3-4 грудня 2014р., м. Суми у 2-х томах. – Суми: ВВП «Мрія», 2014, Т 1. – с. 67-69 (0,12 др. арк.)
 47. Харькова Є.Д. / Є.Д.Харькова // Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку. Є.Д.Харькова // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (9–10 грудня 2015 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 70-74. (0,2 друк. арк.)
 48. Харькова Є.Д.Вплив образотворчого мистецтва на розвиток творчої особистості дошкільника / Є.Д.Харькова, М.О.Марченко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 10-11 листопада2015 р.) / за ред. Г. С. Тарасенко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД» 2015. – С.360-364. друк арк. 0, 1
 49. Харькова Є.Д. Деякі аспекти соціально-правового захисту дітей / Є.Д.Харькова // Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціальнокультурному просторі громади: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 листопала 2015 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 119-121 (0,14 друк.арк).
 50. Харькова Є.Д.Мовленнєва культура як складова загальної культури майбутнього фахівця з дошкільної освіти / Є.Д.Харькова, Т.І.Негрійко // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 10-11 листопада2015 р.) / за ред. Г. С. Тарасенко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв. – Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД» 2015. – С 137-142. друк арк. 0, 2
 51. Харькова Є.Д.Розвиток творчого мовлення дітей старшого дошкільного віку в ігрових казкових ситуаціях / Є.Д.Харькова, Т.В.Нехай  // Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 10-11 листопада2015 р.) / за ред. Г. С. Тарасенко ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут педагогіки, психології і мистецтв. – Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД» 2015. – С.139-143. друк арк. 0, 2

Всього друк. арк. 9.92


 

Обновлено 27.02.2017 20:45