Інформація для абітурієнтів

Онлайн-конкурс творчих робіт "Університет майбутнього"

СумДПУ-online


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Видання 2014 року PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
27.02.2017 19:52

Перелік наукових праць за 2014 РІК

Монографії

 1. Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні та методичні аспекти : [монографія] / за заг. ред. Сбруєвої А.А., Кондратюк С.М.– Суми : Вид-воСумДПУімені А.С. Макаренка, 2014. – 390 с.– 23,1 друк. арк.

Бутенко В.Г. Формування здоров’язбережувальної компетенції дітей старшого віку в аспекті наступності дошкільної та початкової освіти / В.Г. Бутенко // Актуальні проблеми початкової освіти : психолого-педагогічні та методичні аспекти : [монографія] / за заг. ред. Сбруєвої А.А., Кондратюк С.М.– Суми :Вид-воСумДПУімені А.С. Макаренка, 2014. –1 друк. арк.

Васько О.О. Формування методико-математичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів / О.О. Васько // Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні та методичні аспекти : [монографія] / за заг. ред. Сбруєвої А.А., Кондратюк С.М.– Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. –1,7 друк. арк.

Врадій К.М. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів початкових класів засобами інноваційних технологій / К.М. Врадій // Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні аспекти : [монографія] / за заг. ред. Сбруєвої А.А., Кондратюк С.М. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 1 друк. арк.

Гаврило О.І. Підготовка дошкільників до вивчення природознавства у школі / О.І. Гаврило // Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні аспекти : [монографія] / за заг. ред. Сбруєвої А.А., Кондратюк С.М. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 1,13 друк. арк.

Данько Н.П. Педагогічні умови інтегрованого навчання музики молодших школярів / Н.П. Данько // Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні та методичні аспекти : [монографія] / за заг. ред. Сбруєвої А.А., Кондратюк С.М. – Суми :Вид-воСумДПУімені А.С. Макаренка, 2014. – 1 друк. арк.

Дядченко Г.В. Навчання англійської мови дітей молодшого шкільного віку / Г.В. Дядченко // Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні та методичні аспекти : монографія / за заг. ред. Сбруєвої А.А., Кондратюк С.М. – Суми :Вид-воСумДПУімені А.С. Макаренка, 2014. –1,1 друк. арк.

Колишкіна А.П. Формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів / А.П. Колишкіна / Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні та методичні аспекти : [монографія] / за заг. ред. Сбруєвої А.А., Кондратюк С.М. – Суми :Вид-воСумДПУімені А.С. Макаренка, 2014. –1,5 друк. арк.

Кондратюк С. М. Здоров’язбережувальне виховання молодших школярів: технологічний підхід / С.М. Кондратюк // Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні та методичні аспекти : [монографія] / за заг. ред. Сбруєвої А.А., Кондратюк С.М. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 125-151. – 1,14 друк. арк.

Король О.М. Диференційоване навчання інформатики майбутнього вчителя початкової школи : педагогічний аспект / О.М. Король // Актуальні проблеми початкової освіти : психолого-педагогічні та методичні аспекти : [монографія]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. –1 друк. арк.

Павлущенко Н.М. Організаційно-педагогічні умови гендерного виховання учнів початкових класів / Н.М. Павлущенко // Актуальні проблеми початкової освіти : психолого-педагогічні та методичні аспекти : [монографія] / за заг. ред. Сбруєвої А.А., Кондратюк С.М. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. –1 друк. арк.

Парфілова С.Л. Навчально-пошукова діяльність молодших школярів/ С.Л.Парфілова // Актуальні проблеми початкової освіти : психолого-педагогічні та методичні аспекти : [монографія] /за заг. ред. Сбруєвої А.А., Кондратюк С.М. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. –1,3 друк. арк.

Пушкар Л.В. Формування музичних компетенцій бакалаврів початкової освіти: термінологічні та структурні характеристики / Л.В. Пушкар // Актуальні проблеми початкової освіти : психолого-педагогічні та методичні аспекти : [монографія] / за заг. ред. Сбруєвої А.А., Кондратюк С.М. – Суми :Вид-воСумДПУімені А.С. Макаренка, 2014. –1 друк. арк.

Рубан Л.І.Технологія навчання української мови в початковій школі / Л.І. Рубан // Актуальні проблеми початкової освіти : психолого-педагогічні та методичні аспекти : [монографія] / за заг. ред. Сбруєвої А.А., Кондратюк С.М. – Суми : Вид-воСумДПУімені А.С. Макаренка, 2014. –1,2 друк. арк.

Харькова Є.Д. Експериментальна перевірка педагогічних умов оптимізації самостійної роботи учнів початкової ланки засобами педагогічної діагностики / Є.Д. Харькова // Актуальні проблеми початкової освіти : психолого-педагогічні та методичні аспекти : [монографія] / за заг. ред. Сбруєвої А.А., Кондратюк С.М. – Суми :Вид-воСумДПУімені А.С. Макаренка, 2014. –1 друк. арк..

навчально-методичні посібники

З Грифом МОН: 

 1. Колишкіна А.П. Екосвіт. Програма та методичні рекомендації з екологічного виховання учнів початкових класів: метод. посібник для вчителів початкових класів / А.П. Колишкіна. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 140 с. – 8,14 друк. арк.

Без Грифу МОН: 

 1. Бутенко В. Г. Оздоровчі технології в освітньому процесі сучасного дошкільного навчального закладу : навчально-методичний посібник / В. Г. Бутенко, Л. В. Калашник, С. П. Цьома. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 170 с. – 7,7 друк. арк.
 2. ВрадійК.М. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку» : навчально-метод. посібник для студентів спеціальності 6.010101 «Дошкільна освіта» / К.М.Врадій. – Суми : СумДПУ іменіА.С.Макаренка, 2014. – 35 с. –1,5 друк. арк.
 3. Гаврило О.І. Основиприродознавствадляспеціальності «Дошкільнаосвіта» / ОленаІллівна Гаврило. – Суми, 2014. – 130с. – 5,9 др. арк.
 4. Кондратюк С.М. Здоров’язбережувальні технології виховання у початковій школі. Навчально-методичний комплекс/ С.М. Кондратюк. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014–117 с. – 5,3 друк. арк.
 5. Кондратюк С.М. Педіатрія. Навчально-методичний комплекс/ С.М. Кондратюк. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. –210 с. – 9,5 друк. арк.
 6. Рубан Л.І. Методика навчання каліграфії в початковій школі : навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / Л.І. Рубан. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 140 с. – 6 друк. арк.


збірники наукових праць

 1. Питання педагогіки і психології та методики початкового навчання : наукова дискусія : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 02–04 грудня 2014 року). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 224 с. - 12,6 друк. арк.
 2. методичні рекомендації:
 3. Організація життєдіяльності дітей раннього віку : Інструктивно-методичні матеріали. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 91 с.
 4. Бутенко В.Г. Розвиток чуттєвої і емоційної сфери дітей раннього віку засобами зображувальної діяльності / В.Г. Бутенко // Організація життєдіяльності дітей раннього віку : Інструктивно-методичні матеріали. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 91 с. – 0,5 друк. арк.
 5. Гаврило О.І. Психологічні особливості дітей раннього віку / О.І. Гаврило // Організація життєдіяльності дітей раннього віку : Інструктивно-методичні матеріали. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 91 с. – С. 17-23. – 0,27 друк. арк.
 6. Кондратюк С.М. Значення фізичного розвитку дітей раннього віку // Організація життєдіяльності дітей раннього віку : Інструктивно-методичні матеріали. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 91 с. – С. 4-14. – 0,5 друк. арк.
 7. Кондратюк С.М. Здоров’язбережувальні технології виховання у початковій школі : Методичні рекомендації до практичних занять та самостійноїроботи/ С.М. Кондратюк.–Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 44 с. – 2 друк. арк.
 8. Павлущенко Н.М. Курсові роботи з педагогіки, вікової та педагогічної психології та методик викладання у початковій школі : Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання / О.С. Білєр, Н.М.Павлущенко // Суми : СумДПУ імені  А.С. Макаренка, 2014. – 31 с. – 1,4 друк. арк.
 9. Павлущенко Н.М. Методика викладання російської мови в початковій школі : Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів заочної форми навчання / Н.М. Павлущенко // Суми : СумДПУ імені  А.С. Макаренка,2014. – 68 с. –3,95 друк. арк.
 10. Пушкар Л.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Методологія і методи наукового дослідження» (для магістрантів напрямів підготовки «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта») / Л.В. Пушкар. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 52 с. – 3,02 др. арк.
 11. Харькова Є.Д. Методика навчання дітей дошкільного віку рідної мови : Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Вихователь дошкільних закладів» / Є.Д. Харькова. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 64 с.– 3,72 друк. арк.
 12. Рубан Л.І. Робочий зошит для практичних робіт з курсу «Сучасна українська мова з практикумом» / Л.І. Рубан, Г.В. Дядченко. ‒ Суми, 2014. ‒ 79 с. –1,8др. арк.
 13. наукові статті:
 14. У фахових виданнях:
 15. Васько О.О. Використання проблемних лекцій у математичній підготовці майбутніх вчителів початкових класів / Ольга Васько // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол.ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 9. – Частина 1. – С. 15–21. – 0,5 друк. арк.
 16. Васько О.О. Методи активного навчання в методико-математичній підготовці майбутніх вчителів початкових класів / О.О. Васько, К.В. Соловйова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУімені А.С. Макаренка, 2014. - № 4 (38). – С. 315–323. – 0,5 друк. арк.
 17. Врадій К.М. Інформаційні потреби студентів спеціальності «Початкове навчання», їх сутність і зміст / К.М. Врадій / Науково-методичний журнал «Гірська школа Українських Карпат».–№ 11, 2014. – С 72 - 74. – 0,4 др.арк.
 18. Данько Н.П. Інтеграція видів навчальної діяльності на уроках музики в початкових класах / Н.П. Данько // Актуальні питання мистецької освіти та виховання. Збірник наукових праць. Вип. 1 (1). – СумДПУ імені А.С. Макаренка. – Суми, 2013. – С.175-184. – 0,3 друк. арк.
 19. Данько Н.П. Методичні аспекти розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі вивчення інтегрованого курсу «Світ мистецтва» / Н.П. Данько. Науковий вісник Чернівецького університету. – Випуск 655. – Педагогіка та психологія. Збірник наукових праць. – Чернівці, 2014. – С.46-52. – 0,3 друк. арк.
 20. Данько Н.П.Методичні аспекти здійснення особистісно-орієнтованого підходу на заняттях з образотворчого мистецтва в дошкільному навчальному закладі / Н.П. Данько // Кам’янець-Подільський Національний університет імені Івана Огієнка. Наукова збірка. Педагогічна освіта : Теорія і практика. – Кам’янець-Подільский, 2014. – С. 117-125. – 0,3 друк. арк.
 21. Колишкіна А.П.Теоретичний аспект формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів / А.П. Колишкіна // Сучасний виховний процес : сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / [За ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – Вип. 3. – С. 54–57. –0,42 др. арк.
 22. Кондратюк С.М., Павлущенко Н.М. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до впровадження нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти / С.М. Кондратюк, Н.М. Павлущенко // Зб. наукових праць: Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – № 9-10. – Одеса : ПНПУ імені К.Д. Ушинського. – 2014. – С. 212-216. – 0,4 друк. арк.
 23. Король О.М. Адаптивні можливості імітаційної моделі тестового контролю знань / О.М. Алексєєв, О.М. Король // Інформаційні технології і засоби навчання. – К., 2014. – Том 41, № 3. – C. 28-40 – Режим доступу  http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/1049/797–0,7 др. арк.
 24. Король О.М. Диференційований тестовий контроль у загальному потоці студентів різних гуманітарних спеціальностей / О.М. Алексєєв, О.М. Король // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтованісистеминавчання: Зб. наук., праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – C.143-148. – 0,45 др. арк.
 25. Король О.М. Проблеми побудови непрофільного інформативного курсу для студентів різних спеціальностей ПВНЗ / О.М. Король, О.М. Алексєєв // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк ]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – Ч. 1. – С. 175-181. – 0,4 др. арк.
 26. Король О.М. Формування інформативних компетентностей студентів педагогічних спеціальностей / О.М. Король, О.М. Алексєєв // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Випуск 9. – Частина 2. – с. 147-153. – 0,47 др. арк.
 27. Парфілова С.Л. Діяльнісний аспект процесу навчання / С.Л. Парфілова, О.О.Васько // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць/ Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп.ред.).– Вип. 22 (32).–К. :Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 0,41 друк. арк.
 28. Харькова Є.Д. Умови оптимізації самостійної навчальної діяльності молодших школярів / Є.Д. Харькова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / Ред.кол.: Н.В.Гулій (від. Ред.). – Вип. 23 (33). –  К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 167 с. – 0, 48 друк. арк.
 29. Харькова Є.Д. Дидактичні можливості педагогічної діагностики для оптимізації самостійної навчальної діяльності молодших школярів / Харькова Є.Д. Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред проф. В.І.Сипченка]. – Вип.LXVII. – Слов’янськ: ДДПУ, 2014. – 189 с. – 0,48 друк. арк.

У закордонних виданнях:

 1. Дядченко Г.В. Іменникові метафори із соматичним компонентом в українській поезії кінця ХХ ‒ початку ХХІ століття / Г.В. Дядченко // Moderní slovanské jazyky aliteratury: tradice asoučasnost. Lingvistická studia mladých vědců V. – Olomouc, 2014. – S. 92–97. –0,4 др. арк.


В інших виданнях:

 1. Васько О.О. Використання евристичної бесіди в математичній підготовці майбутніх вчителів початкових класів / О.О. Васько //Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць: випуск 3. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2014. – 0,4 друк. арк.


тези конференцій:

 1. Бутенко В. Г. Організаційно-педагогічні умови здоров’язбережувальної діяльності в системі дошкільної освіти / В. Г. Бутенко // Студентська наука – 2014. Збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології : у 2-х т. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка. – Т 1. – 2014. – 150 с. – [С.16-20]. – 0,2 друк. арк.
 2. Бутенко В. Г. Інноваційна педагогічна діяльність у процесі підготовки майбутніх вихователів сучасних дошкільних навчальних закладів / В. Г. Бутенко // Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 березня 2014 року, м. Суми). – Том 2. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 332 с. – [С. 179-182]. – 0,2 друк. арк.
 3. Бутенко В. Г. Образотворчість і художньо-естетичний розвиток особистості в ранньому дитинстві / В. Г. Бутенко // Соціалізація та виховання особистості в умовах сьогодення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для науковців та практичних працівників (23 жовтня 2014 р.). – Умань : УДПУ імені П. Тичини, 2014. – 1 друк. арк.
 4. Бутенко В. Г. Формування здоров’язбережувальних знань і вмінь дітей старшого віку в аспекті підготовки до школи / В. Г. Бутенко // Питання педагогіки і психології та методики початкового навчання : наукова дискусія : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 02–04 грудня 2014 року). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 222 с. – [С. 143-147]. – 0,2 друк. арк.
 5. Васько О. О. Використання проблемних лекцій у математичній підготовці майбутніх учителів початкових класів / О. О. Васько // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний вимір : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 березня 2014 року, м. Суми). Том 2. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 182–184.– 0,15 друк. арк.
 6. Васько О. О. Технологія побудови проблемної лекції / О. О. Васько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка у 2013 р. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 0,05 друк. арк.
 7. Васько О.О. Використання евристичної бесіди в математичній підготовці майбутніх вчителів початкових класів / О. О. Васько // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2014 : матеріали Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції (20–21 березня 2014 року, м. Суми) у 3-х частинах. Частина 2 / упорядник Чашечникова О. С. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2014. – С. 23–24. – 0,2 друк. арк.
 8. Васько О. О. Евристичні завдання в методико-математичній підготовці майбутніх вчителів початкових класів / О. О. Васько // Наукова дискусія: питання педагогіки, психології та методики початкового навчання: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 02–04 грудня 2014 року). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 152-154. – 0,13 друк. арк.
 9. Врадій К.М.Інтернет-ресурси у сфері початкової освіти / К.М. Врадій / Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А.С. Макаренка у 2013 р. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 73-74. – 0,06 друк. арк.
 10. Врадій К.М. Організація інформаційної підготовки майбутніх учителів початкової школи / К.М. Врадій / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін» (4 – 5 березня 2014 року, м. Суми). Том 2. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С.184-187. –0,23 друк. арк.
 11. Врадій К.М. Аксіологічні основи педагогічної інформації / К.М. Врадій / Наукова дискусія : питання педагогіки, психології та методики початкового навчання : матеріали наук.-практ. конф. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 26–30. – 0,24 др. арк.
 12. Гаврило О.І. Нові підходи до педагогічної освіти в Німеччині / Олена Іллівна Гаврило // Інноваційний розвиток освіти: глобальні та національні виміри змін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 4-5 березня 2014 р., СумДПУ імені А.С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ, 2014. – с. 187-190. – 0,17 друк. арк.
 13. Гаврило О.І. Розвиток природничих знань молодших школярів у групі продовженого дня / Олена Іллівна Гаврило // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 13-14 листопада 2014 р., СумДПУ імені А.С. Макаренка. – Суми: Видавництво СумДПУ, 2014. – с. 85-88. – 0,17 друк. арк.
 14. Гаврило О.І. Початкова освіта у Німеччині / Олена Іллівна Гаврило// Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання: наукова дискусія: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – 2-4 грудня 2014 р., СумДПУ імені А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – С. 30-33. – 0,17 друк. арк.
 15. Гаврило О.І. Інноваційні форми пізнавального розвитку дітей раннього віку / Соціалізація та виховання особистості в умовах сьогодення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для наукових працівників. – 23 жовтня 2014 р., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2014. – С. 37-42. – 0,27 друк. арк.
 16. Данько Н.П. Компонентна структура інтегрованого навчання музики молодших школярів / Н.П. Данько // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін». – СумДПУ імені А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – С. 202-204. – 0,13 друк. арк.
 17. Данько Н.П. Особливості музичного навчання молодших школярів у контексті інтегрованого підходу / Н.П. Данько // Матеріали наукової конференції. – СумДПУ імені А.С. Макаренка. – Суми, 2014.
 18. Данько Н.П. Проблеми інтегрованого навчання музики молодших школярів / Н.П. Данько // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. СумДПУ імені А.С. Макаренка. Суми, 2014. С. 200-202.
 19. Данько Н.П. Етапи та методи здійснення перевірки ефективності педагогічних умов інтегрованого навчання молодших школярів Н.П. Данько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013.
 20. Дядченко Г. В. Наукові погляди Н.Д. Гальскової на процес формування фонетичних навичок у молодших школярів / Г. В. Дядченко, О. І. Чернігова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 4‒5 березня 2014 р.). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. - Т. 2. – С. 204–207. – 0,2 др. арк.
 21. Колишкіна А.П. Теоретичні аспекти екологічного виховання учнів початкових класів / А.П. Колишкіна / Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А.С. Макаренка у 2013 р. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 73–74. – 0,05 др. арк.
 22. Колишкіна А. П. Методична готовність вчителів до формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів / А. П. Колишкіна / Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національнийвиміри змін». Том 2. – Суми : Вид-воСумДПУімені А. С. Макаренка, 2014. – С. 214–217. – 0,16 др. арк.
 23. Колишкіна А.П. Сутність формування екологічно доцільної поведінки молодших школярів / А.П. Колишкіна / Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання : наукова дискусія : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конф. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 170–173. – 0,20 др. арк.
 24. Кондратюк С.М. Практична підготовкамайбутніхвчителівпочатковоїшколи до викладанняінформатики та іноземноїмови : Матеріалиміжнародноїнауково-практичноїконференції.– Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2014 – С.106 – 111. – 0,2 друк. арк.
 25. Кондратюк С.М. Впровадження у навчальний процес нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2014 р. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 206 С. – 0,1 друк. арк.
 26. Кондратюк С.М. Теоретико-методичні засади формування у молодших школярів основ здорового способу життя. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2014 – С.173-177. – 0,2 друк. арк.
 27. Король О.М. Модернізація непрофільного інформатичного курсу в умовах диференційованого навчання / О.М. Король // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми 4-5 березня 2014 р.) – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – С. 67-69. – 0,165 др. арк.
 28. Король О.М. Особливості інформативної підготовки студентів педагогічних спеціальностей / Король О.М., Алексєєв О.М. //«Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційнихтехнологій у науці, освіті, економіці та у виробництві» : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Маріуполь, 25 квітня 2014 р.) – Маріуполь : МДУ, 2014. – 248 с. – С.94-96. – 0,168 др. арк.
 29. Король О.М. Формування інформатичної компетентності студентів педагогічних спеціальностей / О.М. Король // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми, 13–14 листопада 2014 року). – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – С. 101-103. – 0,1 др. арк.
 30. Король О.М. Інформатична підготовка до різнопрофесійної діяльності майбутніх вчителів початкових класів: проблеми та шляхи їх вирішення / О.М. Король // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання: науковадискусія : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 02-04 грудня 2014). Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 222 с. – С. 47-49. – 0,14 др. арк.
 31. Король О.М. Мотиваційна особливість спонукання до вивчення інформатичних дисциплін студентів непрофільних спеціальностей / О.М. Король // «Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді» : матеріали V міжнародного науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених, (Суми, 27 березня 2014 р.) / [за ред.: Кузікової С.Б., Єрмакової Н.О., Пасько К.М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – С. 93-95. – 0,08 друк. арк.
 32. Павлущенко Н.М.Введення гендерної складової у виховний процес початкової школи // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Наукова дискусія: питання педагогіки, психології та методики початкового навчання» – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 0,1 друк. арк.
 33. Павлущенко Н.М. Перспективні реалізації гендерної складової в навчально-виховному процесі початкової школи / Н.М. Павлущенко, О.В. Король // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2014. – 330 с. – С. 240-242. – 0,1 др. арк.
 34. Парфілова С.Л. Деякі аспекти мотиваційної сфери молодших школярів / С.Л. Парфілова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка у 2013 р. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 207–208. – 0,1 друк. арк.
 35. Парфілова С.Л. Мотивація навчальної діяльності / C.Л. Парфілова // Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 березня 2014 року, м.Суми). Том 2. – Суми : Видавництво Сум ДПУ ім.А. С. Макаренка, 2014. – 0,15 друк.арк.
 36. Парфілова С.Л. Поєднання групових та індивідуальних форм організації навчально-пошукової діяльності молодших школярів / С.Л. Парфілова // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Наукова дискусія: питання педагогіки, психології та методики початкового навчання» – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 0,13 друк.арк.
 37. Пушкар Л.В. Ритмічно-рухова інтерпретація музичних творів/ Л.В. Пушкар // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2013 році. – Суми : видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – С.208-209. –0,05 др. арк.
 38. Пушкар Л.В. Активні технології навчання музики майбутніх вихователів дошкільних закладів /Л.В. Пушкар// Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали науково-практичної конференції (4-5 березня 2014 року, м. Суми). Том 2. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 251-254. –0,3 др. арк.
 39. Пушкар Л.В. Змістова та методична наповненість процесу формування музичних компетенцій бакалаврів початкової освіти /Л.В. Пушкар // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Наукова дискусія: питання педагогіки, психології та методики початкового навчання» (Суми, 02–04 грудня 2014 року). –0,2 др. арк.
 40. Рубан Л.І. Формування мовної особистості майбутнього вчителя початкової школи / Л.І. Рубан //Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали науково-практичної конференції (4-5 березня 2014 року, м. Суми). Том 2. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014.
 41. Рубан Л.І. Розвивальні можливості сучасного уроку української мови / Л.І. Рубан // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Наукова дискусія: питання педагогіки, психології та методики початкового навчання» (Суми, 02–04 грудня 2014 року).
 42. Харькова Є.Д. Проблема ефективності інноваційних освітніх процесів / Харькова Є.Д. // Педагогічні науки. Збірник наукових праць. –  Суми : СумДПУім. А.С. Макаренка, 2014. – 469 с. – 0,48 друк. арк.
 43. Харькова Є.Д. Шляхи формування мовленнєво-ігрової діяльності дітей дошкільного віку / Є.Д. Харькова //Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Наукова дискусія: питання педагогіки, психології та методики початкового навчання» (Суми, 02–04 грудня 2014 року). –0,2 др. арк.