Інформація для абітурієнтів

Онлайн-конкурс творчих робіт "Університет майбутнього"

СумДПУ-online


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Видання 2012 року PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
27.02.2017 19:47

За 2012 рік кафедрою дошкільної та початкової освіти було видано:

Навчально-методичні посібники

Навчально-методичні посібники для середньої школи (з грифом МОНУ)

1. Кондратюк С. М. Інтегрований підхід до формування у молодших школярів здорового способу життя / С. М. Кондратюк. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 213 с. - (наказ від 25.12.2012 р. №1/11-20029)

Навчально-методичні посібники для вищої школи (без грифу МОНУ)

 1. Пушкар Л.В. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальної діяльності: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта» / Л.В. Пушкар, Є.Д. Харкова. – Суми: видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – 92 с.
 2. Рубан Л.І. Методика виразного читання з методикою викладання в початкових класах: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» педагогічних інститутів. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012.- 83 с.
 3. Харькова Є.Д. Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта». - Суми: Видавництво Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 108 с.
 4. Харькова Є.Д. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей: навчально-методичний посібник щодо організації навчального курсу для студентів спеціальності «Вихователь дошкільних закладів». - Суми: Видавництво Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 168 с.
 5. Харькова Є.Д. Основи профорієнтаційної роботи: навчально-методичний посібник щодо організації навчального курсу для студентів спеціальності «Початкове навчання. Вихователь дошкільних закладів». - Суми: Видавництво Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 72 с.
 6. Харькова Є.Д. Виховання обдарованих дітей. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта». - Суми: Видавництво Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 64 с.
 7. Харькова Є.Д. Дошкільна педагогіки. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта». - Суми: Видавництво Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 158 с.

Збірники наукових праць

 1. «Дошкільна та початкова освіта: проблеми, перспективи», наступність: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю У 2-х Т./ [за ред.. Кондратюк С.М.] – Суми: Видавництво Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 227 с.

Методичні рекомендації

 1. Програма державного екзамену з педагогіки та фахових дисциплін : метод. рекомендації / [відп. за випуск С.М. Кондратюк, С.Л. Парфілова]. – Суми: СумДПУ, 2012 – С. 18–25.
 2. Робоча програма позакласної та навчальної практики для студентів 2 курсу / [розробники Л.В. Пушкар, О.О. Васько]. – Суми: СумДПУ, 2012 – 32 с.
 3. Павлущенко Н. М. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни культура мовлення та виразне читання / Н.М. Павлущенко. – Суми. : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. –с.
 4. Програма державного екзамену з педагогіки та фахових дисциплін : метод. рекомендації / [відп. за випуск С.М. Кондратюк, С.Л. Парфілова]. – Суми: СумДПУ, 2012 – С. 18–25. – 0,4 друк. арк.
 5. Програма державного екзамену з педагогіки та фахових дисциплін : метод. рекомендації для студентів спеціальності 7.010101 «Дошкільна освіта»/ [розробники Л.В.Пушкар, Є.Д. Харькова, К.М. Врадій, В.Г. Бутенко]. – Суми: СумДПУ, 2012 – С. 20–24. – 0,2 друк. арк.
 6. Кондратюк С.М. Програма фахового атестаційного іспиту з педагогіки та методик початкового навчання (для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів спеціальності 7.010102 Початкова освіта). -Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 26 с.
 7. Кондратюк С.М. Програма фахового атестаційного іспиту з фахових дисциплін початкового навчання (для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта).- Суми: Видавництво СумДПУ ім.. А.С. Макаренка, 2012. –с.
 8. Кондратюк С.М. Програма фахового атестаційного іспиту з педагогіки та методик дошкільного виховання (для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів спеціальності 7.01010101 Дошкільна освіта) ).- Суми: Видавництво СумДПУ ім.. А.С. Макаренка,– 26 с.
 9. Педагогічна практика за ОКР Магістр»: методичні рекомендації - Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – 24с. 
 10. Програма державного екзамену з педагогіки та фахових дисциплін : метод. рекомендації / [відп. за випуск С.М. Кондратюк, С.Л. Парфілова]. – Суми: СумДПУ, 2012 – С. 13–17. – 0,4 друк. арк.
 11. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з методик початкового навчання : Навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта». – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012 – С.-17. – 0,6 друк. арк.
 12. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту (для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта. Логопедія») [уклад. Л.В. Пушкар, Є.Д. Харькова]. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка,– 40 с. (0,85 др. арк.);
 13. Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт (для студентів спеціальності «Дошкільна освіта») [уклад. Л.В. Пушкар, Є.Д. Харькова]. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – 44с. (0,9 др. арк.)
 14. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей» для студентів за напрямком підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 7.01010101 Дошкільна освіта / Укл. Кондратюк С.М., Бутенко В.Г. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. - 52 с.
 15. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Валеологія в системі дошкільної освіти» для студентів за напрямком підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 7.01010101 Дошкільна освіта / Укл. Кондратюк С.М., Бутенко В.Г. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка,– 48 с.
 16. Трудове навчання з практикумом: зміст іструктура навчального курсу: методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» педагогічних інститутів. – Суми, сумДПУ імені А.С.Макаренка, 2012. – 64 с.
 17. Кондратюк С.М. Педагогічна практика за спеціальністю 8.01010201 «Початкова освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». – Суми, 2012. –с.
 18. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників» для студентів за напрямком підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 6.010101 Дошкільна освіта / Укл. Гаврило О.І. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. - 52 с. 
 19. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи природознавства з метолдикою викладання» для студентів денноїта заочної форм навчання / Укл. Гаврило О.І. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. - 61 с. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з методик початкового навчання : Навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта». – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012 – С. 18–30.
 20. Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з методик дошкільного виховання: Метод. реком. для студ. напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта». – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012 – 44 с.
 21. Харькова Є.Д. Програма навчальної практики у ДНЗ: методичні реком. для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта». - Суми: Видавництво Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 40 с.
 22. Харькова Є.Д. Програма організації виробничої практики: методичні реком. для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта». - Суми: Видавництво Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 42 с.
 23. Харькова Є.Д. Програма виробничої педагогічної практики у ВНЗ І-ІV рівнів акредитації: методичні реком. для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Дошкільна освіта». - Суми: Видавництво Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – 28 с.
 24. Програма державного екзамену з методик дошкільонорго виховання.: метод. реком.. для студ. спеціальності 6.0101021«Дошкільна освіта». – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012 – 52 с.

Статті

Наукові статті у фахових виданнях

 1. Васько О.О. Формування змісту курсів за вибором в аспекті фундаментальної освіти/ Васько О.О. // Дидактика : теорія і практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема». – Київ, 2012. – С. 148-150
 2. Дядченко Г. "Хай серце плекає цей Світ-Дивограй" (образ серця в поетичній мовотворчості кінця ХХ – початку ХХІ століття) / Г. Дядченко // Культура слова. Науково-популярне видання. Вип. 77. - Київ, 2012. - С. 31-38.
 3. Король О. М.Cпеціалізація тестового контролю за критерієм значущості навчального матеріалу / О.М. Король, О.М. Алексєєв//Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. –Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. –Вип. ІІІ. – С. 124–130.
 4. Харькова Є.Д. Організація різних видів творчих самостійних робіт молодших школярів у модульному навчанні Інноваційні технології навчання обдарованої молоді: матеріали Міжнародної наук.-практичної конференції, 2012, м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2012. - 320 с.
 5. Харькова Є.Д. Творча самостійна діяльність молодших школярів у контексті сучасної дидактики. Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. Затверджено Президією ВАК України як фахове видання педагогічних наук (Бюлетень ВАК України,р., №4)
 6. Харькова Є.Д. Тенденції і перспективи трансформації передшкільної освіти в сучасному освітньому просторі України. Інноваційні технології обдарованої молоді: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 6-7 грудня 2012 року, м. Київ. – К.: Інститут одарованої дитини, 2012. – 320 с.
 7. Данько Н.П. Умови творчого розвитку молодших школярів / Н.П. Данько // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. № 202. Київ: Вид-во. Педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 47-54.
 8. Данько Н.П. . Мотиваційний компонент інтегрованого навчання музики молодших школярів / Н.П. Данько // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Чернівецький педагогічний університет, 2012. – С. 135-143.
 9. Парфілова С. Л. Створення проблемних ситуацій у процесі навчально-пошукової діяльності молодших школярів / С. Л. Парфілова // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – К. : НПУ, 2011.
 10. Харькова Є.Д., Окопна В.М. Психолого-педагогічні особливості навчання і виховання обдарованої дитини. Дні науки. – 2012. Збірка студентських статей / [за ред. Радько Н.М.] – Суми: Видавництво СумДПУім А.С.Макаренка, 2012. – 222 с.
 11. Алексєєв О.М. Персоналізація контролю знань студентів у імітаційній моделі тестування /О.М.Алексєєв, О.М.Король // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Вип. 12 (19). – С.231–234.
 12. Цьома С. П.  Нормативні засади розвитку здоровязбережувальної освіти / С. П. Цьома // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю у 2-х томах.. - Суми, 2012. – С . 87-89
 13. Цьома С. П.  Поняття «Здоровий спосіб життя» як педагогічний феномен / С. П. Цьома // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Суми: Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – С . 59-67.
 14. Цьома С. П. Поняття «Здоровий спосіб життя» як педагогічний феномен / С. П. Цьома // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Суми: Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – С . 59-67.
 15. Колишкіна А. П. Взаємодія школи з батьками в процесі формування екологічно доцільної поведінки молодших школярів / А. П. Колишкіна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. нак. праць. – Вип. 16, книга 2. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП         Зволейко Д. В., 2012. – С. 161-168.
 16. Пушкар Л.В. Музична підготовка студентів педагогічних університетів: історичних аспект / Л.В. Пушкар  // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: зб. наук. праць. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 185-194
 17. Павлущенко Н. М. Організаційно-педагогічні умови гендерного виховання учнів початкових класів // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, серія 16: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. Випуск 15 (25). – Київ. – 2012. –с. – С. 205-209. 
 18. Павлущенко Н. М., Кондратюк С. М. Традиційна стратегія соціалізації дитини у вітчизняній теорії виховання: гендерний аспект // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції: Професійна підготовка вчителів: сучасні тенденції та перспективи розвитку. – Луцьк, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2012 –с. – С. 126-129
 19. Павлущенко Н. М., Кондратюк С. М. Основні напрями досліджень гендерного виховання молодших школярів у сучасній педагогічній науці // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Педагогічний артистизм сучасного вчителя та викладача вищої школи: данина моді чи потреби часу? – Одеса, Державн. заклад «Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова». –с. – С. 224-229 . 
 20. Рубан Л.І. Роль техніки мовлення в системі педагогічної майстерності майбутніх учителів початкової школи / Матеріали Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції Харківської гуманітарно-педагогічної академії – 2012.

Закордонні видання

 1. Цьома С. П.  Розвиток здоров’язбережувальної освіти у Болгарії (кінець ХХ ст.) / С. П. Цьома // Розвиток гуманістичних наук. Проблеми і перспективи – Катовіце (Республіка Польща), 2012. – С. 25 – 27.
 2. Гаврило Е. Дни здоровья в детском учебном заведении – путь к здоровому образу жизни детей / Елена Гаврило, Надежда Кордюк // Юбилейна международна университетска конференция «130 години предучилищно образование в България», 18-19 май 2012 г., Велико Търново. – Велико Тирново. – 2012.

Інші видання

 1. Король О. М.Cпеціалізація тестового контролю за критерієм значущості навчального матеріалу / О.М. Король, О.М. Алексєєв // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. –Вип. ІІІ. – С. 124–130.
 2. Цьома С.П. Тенденції здоров’язбережувального виховання в сучасній Болгарії / Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2011 р. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 3(21) – С. 238 – 239

Тези доповідей

 1. Васько О. О. Продуктивні форми заліку в старшій школі / О. О. Васько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2001 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012 – С. 202.
 2. Васько О. О. Формування змісту курсів за вибором в аспекті фундаменталізації освіти / О. О. Васько // Дидактика: теорія і практика. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Фундаменталізація змісту освіти як соціально-педагогічна проблема» : зб. наук. праць / [вступ. ст., ред. Г. О. Васьківської; упоряд. С. В. Косянчука]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. –с. – С. 148–150.
 3. Дядченко Г.В. Риси українського поетичного мовомислення кінця ХХ – початку ХХІ століття / Г.В. Дядченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка ур. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – 284 с. –С. 204–205.
 4. Павлущенко Н. М. Мовні засоби створення гендерних стереотипів у підручниках для початкової школи / Н.М. Павлущенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2012 р. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2012 – С. 207. – 0,04 друк. арк.
 5. Колишкіна А. П. Екологічна складова курсу „Навколишній світ” (1-4 класи) / А. П. Колишкіна / Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2011 р. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 3(21) – С. 230 – 231.
 6. Врадій К.М. Технологія мультимедіа в процесі інформатизації системи освіти / К.М. Врадій // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2011 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012 – С. 202 - 203.
 7. Данько Н.П. Особливості здійснення процесу розвитку творчих здібностей молодших школярів / Н.П. Данько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка ур. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – 284 с. –С. 203–204. – 0,1 друк. арк.
 8. Данько Н.П. Творчий компонент в структурі інтегрованого навчання музичного мистецтва молодших школярів / Н.П. Данько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи Луганського педагогічного університету, 2012.
 9. Кондратюк С.М. Проблема наступності у валеологічному виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти / С.М. Кондратюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми: Видавництво СумДПУ, 2012. – С. 165-168.
 10. Кондратюк С.М. Формування у майбутніх вчителів початкової школи культури здоров’я. Професійна культура фахівця: сутність, реалії, перспективи / С.М. Кондратюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: Університетська книга, 2012. – С. 93-95.
 11. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців до впровадження базової програми «Я у світі» у практику роботи ДНЗ // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2001 р. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка,– С. 206.
 12. Пушкар Л.В. Методичні засади формування музичних компетенцій майбутніх учителів початкової школи / Л.В. Пушкар // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методиченої роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2011 році. – Суми: видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – С. 208-209 (0,1 др. арк)
 13. Парфілова С.Л. Позитивні та негативні аспекти мотивації учіння молодшого школяра / С.Л. Парфілова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка ур. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 207–208.
 14. Рубан Л.І. Самостійна робота стуеднтів на випереджувальній основі / Л.І. Рубан // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2001 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012 – С. 209-210.
 15. Цьома С. П. Використання здоров’язбережувальних технологій в початковій школі / С. П. Цьома // Дошкільна і початкова освіта: проблеми, перспективи, наступність : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з між нар. Участ. [у 2 т.] / [за ред. Кондратюк С. М.] – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – Т.1. – С. 128 – 130
 16. Нормативні засади розвитку здоров’язбережувальної освіти в Болгарії / С. П. Цьома // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25-26 жовтня 2012 року) – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – С. 159 – 160
Видання попередніх років
 1. Лекції з анатомії та патології слуху, зору та мови для студентів педагогічних університетів. Частина 3. «Анатомія та патологія мови»/ Упорядник С.М. Кондратюк. – СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – 80 с.
 2. Лекції з анатомії та патології слуху, зору та мови для студентів педагогічних університетів. Частина 2. «Анатомія та патологія зору»/ Упорядник С.М. Кондратюк. – СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – 104 с.
 3. Лекції з анатомії та патології слуху, зору та мови для студентів педагогічних університетів. Частина 1 «Анатомія та патологія зору»/ Упорядник С.М. Кондратюк. – СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2004. – 64 с.
 4. Програма курсу «Теорія виховання». Для студентів спеціальності «Початкове навчання»/ Укл. Кондратюк С.М. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 52 с.
 5. Математика: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта (за кредитно-модульною системою) Укл. Васько О.О. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – 2009.- 116 с.
 6. Актуальні проблеми малокомплектної школи: Навчально-методичний посібник для студентів денного відділення спеціальності «Початкове навчання»/ Упорядник Карпенко О.В. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 128.
 7. Колишкіна А.П. Польова Практика з природознавства. Навчально-методичний посібник. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. – 92 с.
 8. Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу «Вікова Фізіологія»: Для студентів факультету педагогіки та практичної психології СумДПУ ім. А.С. Макаренка/ Укл. Цьома С.П. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 36 с.
 9. Кондратюк С.М., Данько Н.П. Педагогічна практика в початковій школі. Навчально-методичний посібник. – Суми, 2007. – 62 с.
 10. Кондратюк. С.М., Цьома С.П. Індивідуальне навчально дослідне завдання з курсу анатомія, фізіологія та основи шкільної гігієни. Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. 44 с.
 11. Данько Н.П. Світ мистецтва. Навчальний посібник з основ художньо-естетичного виховання для початкової школи. Частина І. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ЛТД, 2001. – 64 с.
 12. Данько Н.П. Світ мистецтва. Навчальний посібник з інтегрованого художньо-естетичного курсу «Світ мистецтва» для дітей молодшого шкільного віку. Частина І. Видання друге. Доповнене. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 95 с.
 13. Кондратюк С.М., Данько Н.П. Педагогічна практика в початковій школі. Навчально-методичний посібник. – Суми, 2008. – 80 с.
 14. Дипломні роботи з педагогіки та методик викладання у початковій школі (методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Початкове навчання»). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 60 с.
 15. Курсові роботи з педагогіки, психології та методик викладання у початковій школі  (Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 76 с.
 16. Методика викладання української мови в початковій школі для студентів спеціальності «Початкове навчання». – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 84 с.
 17. Початкова школа через призму сучасних професійних проблем: Матеріали регіональної конференції для студентів і аспірантів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – 120 с.
 18. Початкова школа через призму сучасних професійних проблем: Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції для студентів і аспірантів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 116 с.
 19. Початкова школа: реалії та перспективи, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів і аспірантів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 256 с.
 20. Пушкарьова Т.О., Парфілова С.Л. Навчання в 1 класі чотирирічної початкової школи: Посібник для вчителя. «Навколишній світ». Частина І. – Суми: ВАТ «СОД», видавництво «Козацький вал», 2004. – 52 с. (учителю почат. кл.)
 21. Пушкарьова Т.О., Парфілова С.Л. Навчання в 1 класі чотирирічної початкової школи: Посібник для вчителя. «Навколишній світ.» Частина І. – Суми: ВАТ «СОД», видавництво «Козацький вал», 2004. – 92 с. (учителю почат. кл.)
 22. Пушкарьова Т.О. Навчання в 2 класі чотирирічної початкової школи: Посібник для вчителя. «Навколишній світ.» Розділ І. – Суми: ВАТ «СОД», видавництво «Козацький вал», 2002. – 64 с. (учителю почат. кл.)
 23. Пушкарьова Т.О. Навчання в 2 класі чотирирічної початкової школи: Посібник для вчителя. Навколишній світ. Розділ ІV. – Суми: ВАТ «СОД», видавництво «Козацький вал», 2003. – 57 с. (учителю почат. кл.)
 24. Пушкарьова Т.О., Парфілова С.Л. На допомогу вчителю/ «Навколишній світ». 2 клас  – Суми: ВАТ «СОД», видавництво «Козацький вал», 2002. – 44 с.
 25. Пушкарьова Т.О., Парфілова С.Л. Навчання в 4 класі чотирирічної початкової школи: Посібник для вчителя. Навколишній світ. Частина І. – Суми: ВАТ «СОД», видавництво «Козацький вал», 2002. – 92 с. (учителю почат. кл.)
 26. Пушкарьова Т.О., Парфілова С.Л. Навчання в 4 класі чотирирічної початкової школи: Посібник для вчителя. Навколишній світ. Частина ІІ. – Суми: ВАТ «СОД», видавництво «Козацький вал», 2002. – 160 с. (учителю почат. кл.)
 27. Підручники Пушкарьової Т.О. за «Ростком» у кількості 24 шт.