Інформація для абітурієнтів

СумДПУ-online


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Викладачі лабораторії педагогічної творчості і освітніх технологій PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
04.04.2011 13:47
Lazarev1 Лазарєв Микола Остаповичзавідувач лабораторії педагогічної творчості та освітніх технологій Сумського державного педагогічного університету ім.А.С.Макаренка (з 2009 р.), кандидат педагогічних наук (з 1979р.), професор (з 1995р.), Заслужений працівник освіти України (з 2005р.).
У 1960 році закінчив філологічний факультет Харківського державного педагогічного інституту ім.Г.С.Сковороди (з відзнакою), у 1973 році – аспірантуру за спеціальністю «Теорія та історія педагогіки».
З 1960 до 1980 рр. працював учителем, заступником директора, директором середньої школи №2 у м.Балаклея Харківської області, старшим викладачем і доцентом кафедри педагогіки Харківського державного педагогічного інституту ім.Г.С.Сковороди.
З 1980 року постійно працює в Сумському державному педагогічному університеті ім.А.С.Макаренка на посадах – доцента кафедри педагогіки, декана музично-педагогічного факультету (з 1982р.), зав. кафедри педагогіки (з 1987 р. ). У 1994 році ним була створена кафедра педагогічної творчості (друга в Україні після аналогічної кафедри Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова.
Нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України», медаллю А.С.Макаренка, Почесною відзнакою федерації вчених України.
За період роботи зав. кафедри педагогічної творчості підготував до захисту кандидатських дисертацій 11 здобувачів наукового ступеня кандидата наук.
Очолює науково-дослідну школу «Професійно-творча самореалізація майбутнього педагога».
Автор понад 120 друкованих наукових праць, у числі яких перший в Україні фундаментальний посібник «Основи педагогічної творчості», навчальні посібники «Основи педагогіки», «Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології» (у співавторстві з відомими науковцями України), розділ «Евристичне навчання – новий рівень професійної творчості і майстерності педагога» у монографії «Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти»; посібник «Творче використання казок в екологічному вихованні молоді» став переможцем Всеукраїнського конкурсу на кращий методичний посібник (2004р.) та ін.
Відповідальний редактор фахового наукового збірника «Педагогічні науки».
Budyanskiy

Будянський Дмитро Васильович - кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчив Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка за спеціальністю «Історія та правознавство» та здобув кваліфікацію викладача історії і правознавства.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти («Формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін»).

Фахівець наукових напрямів – формування педагогічного артистизму та професійного іміджу майбутнього вчителя, використання сучасних методів театральної педагогіки в освітньому процесі вищої педагогічної школи, вдосконалення мовленнєвої майстерності.

Співавтор навчальних посібників «Мистецтво виразного читання», «Риторика – мистецтво красномовства», навчально-методичного посібника «Педагогічна мудрість слобожанської родини». Автор навчального посібника «Формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя». Лауреат всеукраїнських читацьких конкурсів. Постійний учасник мистецьких заходів міського та обласного рівнів.

З жовтня 2014 року навчається в докторантурі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 
Lobova

Лобова Ольга Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор.

Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка за спеціальністю «Музика і педагогіка»» та здобула кваліфікацію вчителя музики і співів, методиста з виховної роботи.

У складі секції працює з 1993 року. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію «Формування творчої активності молодших школярів у процесі музично-естетичного виховання» (науковий керівник – професор Лазарєв М.О.).

Лобова О.В. – один з провідних фахівців України у галузі музичної освіти школярів. Її творчий шлях та спрямованість наукових досліджень визначилися поєднанням практичного досвіду роботи шкільним вчителем музики та викладачем педагогічних дисциплін на факультеті мистецтв. Глибоке знання стану, проблем і перспектив музичної освіти школярів стало передумовою плідних науково-практичних розробок.

Лобова О.В. є автором діючої в Україні державної програми «Музика» для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також низки друкованих праць, серед яких підручники, навчальні та методичні посібники, наукові статті у галузі дидактики і методики музичної освіти школярів.

Підручники «Музика» для 2, 3 і 4 класів (видані за державним замовленням українською, російською, польською, угорською, румунською мовами) та «Музичне мистецтво» для 5 і 6 класів увійшли до переліку основної навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Результати апробації засвідчують ефективність цих підручників щодо реалізації навчальних і розвивально-виховних завдань музичної освіти.

Професійно-педагогічна діяльність Лобової О.В. відзначається високим науково-методичним рівнем. Вона керує науковою роботою аспірантів, курсовими та дипломними проектами, педагогічною практикою студентів; регулярно приймає участь у роботі наукових конференцій, міського методичного об’єднання вчителів музики, творчо співпрацює з вчителями та науковцями різних областей України щодо підвищення ефективності музичної освіти школярів.
Lyh

Лях Віктор Васильович - старший викладач.

Закінчив 2-й Харківський індустріально-педагогічний технікум у 1971р., Глухівський державний педагогічний інститут ім.С.М.Сергєєва-Ценського у 1990р., аспірантуру СумДПУ ім.А.С.Макаренка у 1996р.

Лях В.В. очолює лабораторію з проблем екологічного виховання молоді при секції педагогічної творчості з 1994 року. На її базі створено ряд навчально-методичних посібників, два з яких мають відповідний гриф МОН України, стали переможцями Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичний посібник, внесені до списку рекомендованої літератури з екологічного виховання школярів.

Працює над вирішенням проблем:

- екологічного виховання шкільної молоді в процесі туристсько-екологічної діяльності;

- формування національної свідомості молоді на засадах козацького лицарства;

- впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес сучасного загальноосвітнього та позашкільного закладу.

Лях В.В. – лауреат ВДНГ СРСР, багатьох Всеросійських і Всеукраїнських освітянських конкурсів, член Національної спілки журналістів України. За сумлінну працю та плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР, знаком «Переможець соціалістичного змагання 1980», почесною відзнакою Української федерації вчених, медаллю «Відмінник освіти України», двома Почесними грамотами та Подякою МОН України, двома Почесними грамотами обласної ради, дев'ятьма грамотами управління освіти і науки обладміністрації та багатьма іншими обласного й районного значення.

Приймає активну участь у громадському житті міста та області. Очолює Сумську паланку Міжнародної громадської організації «Козацтво Запорозьке», обласне відділення Слов’янського комітету України та обласну організацію партії «Справедливість».
Uvarova

Уварова Антоніна Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент  

Освіта: закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім.М.Горького за спеціальністю «Російська мова та література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача російської мови і літератури.

Була здобувачем при аспірантурі Харківського Національного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди.  У 2006 році на базі даного університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти («Формування майстерності педагогічної розповіді у професійній підготовці майбутнього вчителя»).

Педагогічний стаж: загальний педагогічний стаж складає 31 рік. З них 5 років у системі середньої освіти та 26 років в системі вищої освіти (Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка).
 Prpcenko

  Проценко Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної творчості та освітніх технологій

 Освіта: закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Українська мова та література та мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури та зарубіжної літератури та мови і літератури (англійської).

 У 2012 році закінчила аспірантуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У 2013 році на базі Харківського державного національного університету імені Г.С. Сковороди захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання («Евристичний діалог у формуванні професійно-творчих умінь майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін»).

Педагогічний стаж: загальний педагогічний стаж складає 9 років. З них 6 років в системі вищої освіти (Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка).

 Sirik

 Сірик Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогічної творчості та освітніх технологій

Освіта: закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С.  У 2011 році закінчила аспірантуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У 2012 році на базі цього університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – історія педагогіки («Концепції і технології евристичного навчання в сучасній педагогічній науці США »).

 


 

Обновлено 26.11.2015 19:35