Інформація для абітурієнтів

СумДПУ-online


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Міжвідомча наукова лабораторія корекційно-реабілітаційних технологій PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
04.04.2011 13:04

МІЖВІДОМЧА НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ

КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Адреса наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій:

кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

ІV навчальний корпус, 5 поверх, каб. № 514

Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,

вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002

Тел.: (0542) 68-59-43

 

        У вересні 2017 р., відповідно до наказу ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка за №47 від 30.01.17 р.назву кафедри перейменовано на кафедру спеціальної та інклюзивної освіти.

       З метою впровадження інноваційної діяльності з вересня 2011 р. при кафедрі корекційної педагогіки і спеціальної психології створено лабораторію корекційно-реабілітаційних технологій (протокол № 1 від 05.09.11 р.), яку очолила доктор педагогічних наук, професор Дегтяренко Т.М., яка має багаторічний досвід роботи у спеціальних освітніх закладах. Вченою радою СумДПУ ім. А.С. Макаренка (протокол № 2 від 26.09.11 р.) затверджено паспорт та положення проблемної наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій. Колективна наукова тема наукової лабораторії „Зміст, організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю” зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0111 U 009399) з визначеним терміном роботи до 2015 р. З 2016 р. колективна наукова тема наукової лабораторії – „Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю” зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116 U 000895) з визначеним терміном роботи до 2020 р.

 Результатом діяльності наукової лабораторії є успішний захист 1 докторської дисертації – Т.М. Дегтяренко на тему „Теоретико-методологічні засади управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями” і 2 кандидатських дисертацій – О.В. Боряк на тему „Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки”. та Ю.М. Косенко – на тему „Дидактична гра як метод формування історичних понять у розумово відсталих учнів”.

Пріоритетними завданнями лабораторії є:

 • проведення наукових досліджень з модифікації корекційно-реабілітаційної діяльності;
 • вивчення закономірностей соціодинаміки корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю;
 • проведення дослідження організаційних засад управління корекційно-реабілітаційною діяльністю;
 • розробка та обґрунтування новітніх підходів до управління корекційно-реабілітаційною діяльністю;
 • удосконалення процесу корекційно-реабілітаційної діяльності під час супроводу осіб з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю.

Напрямками діяльності лабораторії є:

 • аналіз сучасних підходів до змісту, організації та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю;
 • видання наукових публікацій за результатами досліджень;
 • підготовка методичних матеріалів для працівників закладів різного відомчого підпорядкування, що здійснюють допомогу особам із різними вадами психофізичного розвитку;
 • розробка і видання навчальних і методичних матеріалів та посібниківдля студентів.

Співробітниками лабораторії заплановано проведення науково-дослідної та науково-методичної роботи з розвитку пріоритетних напрямів корекційно-реабілітаційної діяльності, а саме:

 • участь у засіданні круглого столу при обласній державній адміністрації;
 • проведення конференцій різних рівнів;
 • проведення семінарів-практикумів з актуальних проблем управління корекційно-реабілітаційною діяльністю;
 • проведення наукових семінарів з проблеми подолання професійного вигорання серед працівників спеціальних загальноосвітніх закладів Сумського регіону;
 • проведення науково-методичних семінарів з проблем взаємозв’язку у роботі працівників соціальної сфери, сфери охорони здоров’я та освіти;

Співробітники лабораторії керують студентською науковою роботою, що спрямована на:

 • організацію і проведення студентських науково-практичних конференцій різних рівнів;
 • організацію роботи проблемних груп та наукових гуртків;
 • проведення роботи з обдарованою молоддю з підготовки до щорічної Всеукраїнської студентської наукової олімпіади;
 • підготовку студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі з природничих, технічних і гуманітарних наук;
 • виконання наукових досліджень у межах студентських кваліфікаційних проектів (курсових, дипломних робіт тощо).

 

Адреса наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій:

кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

ІV навчальний корпус, 5 поверх, каб. № 514

Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,

вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002

Тел.: (0542) 68-59-43

Обновлено 06.10.2017 08:34