Інформація для абітурієнтів

СумДПУ-online


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
04.04.2011 12:59

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

kaf KIO 2016 .

 

 

                                                          Завідувач кафедри – ДЕГТЯРЕНКО Тетяна Миколаївна 

degtyarenkoдоктор педагогічних наук

(13.00.03 – корекційна педагогіка)професор

 

Вчитель-дефектолог вищої категорії,

вчитель-методист.

Завідувач лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій СумДПУ імені А.С. Макаренка 

 

 

 У 1981 р. закінчила Ленінградський державний педагогічний інститут ім. О.І. Герцена, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель шкіл сліпих та слабозорих. 

У 2005 р. на базі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України захистила кандидатську дисертацію на тему „Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями зору”. Вчене звання доцента присвоєно у 2009 р. 

У 2013 р. на базі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України захистила докторську дисертацію на тему „Теоретико-методологічні засади управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями”. У 2015 році присвоєно вчене звання професора. 

Коло наукових інтересів – модернізація системи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю. 

Стаж педагогічної роботи 41 рік, з них 14 років – в системі вищої педагогічної освіти в у СумДПУ імені А. С. Макаренка. З 2006 по 2008 рр. – заступник декана з навчальної роботи факультету педагогіки та практичної психології СумДПУ імені А. С. Макаренка, з 2011 р. – завідувач лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій СумДПУ імені А.С. Макаренка. Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (з 2014 р.), Всеукраїнської громадської організації „Асоціація тифлопедагогів України” (з 2006 р.), Європейської організації ICEVI, яка займається науково-практичними питаннями з розвитку та життєдіяльності осіб з порушеннями зору (з 2004 р.). 

Кількість наукових публікацій – 80, серед них 38 у фахових виданнях, 5 – у міжнародних виданнях. Дегтяренко Т.М. є автором 4 монографій, 2 навчальних та 1 навчально-методичного посібника, 1 методичних рекомендацій, 4 з яких мають гриф МОН України. 

Має нагороди: знак "Відмінник овіти України", почесна грамота МОН України, подяка МОН України, грамоти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА.

 
 

kartavaБОНДАРЕНКО

 Юлія Анатоліївна – доктор педагогічних наук
 (13.00.03 – корекційна педагогіка), доцент.
 Вчитель-дефектолог першої категорії
 

У 1994 році закінчила Глухівський державний педагогічний інститут ім. С.М. Сергєєва-Ценського, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель початкових класів. У 2000 р. – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель шкіл сліпих та слабозорих. Тифлопедагог дошкільних закладів.    

У 2006 році на базі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України захистила кандидатську дисертацію на тему „Корекція психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору засобами ритміки”. 

Є членом творчої групи лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України з розробки програмового та методичного забезпечення.  

З 2008 року очолює кафедру корекційної та інклюзивної освіти. 

З 2014 року навчається в докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, тема докторської дисертації "Теоретико-методичні засади корекційного спрямування музичної діяльності дошкільників зі зниженим зором". 

У 2017 році успішно захистила докторську дисертацію і отримала звання доктор педагогічних наук.

Коло наукових інтересів – актуальні проблеми навчання і виховання дітей з особливими потребами в інтегрованому та інклюзивному освітньому середовищі. 

Педагогічний стаж – 22 роки, з них – 4 роки у Сумській загальноосвітній школі № 11 на посаді вчителя початкових класів, 6 років – у Сумському спеціальному НВК „Загальноосвітня школа І ступеня – ДНЗ № 37 „Зірочка” на посаді вчителя-дефектолога (тифлопедагога) та вчителя початкових класів, 3 роки у Сумському спеціальному РНВК „Загальноосвітня школа І ступеня – ДНЗ № 34” на посаді вчителя-дефектолога (олігофренопедагога), 14 років – в системі вищої педагогічної освіти в у СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 

Кількість наукових публікацій – 60, серед них 23 у фахових виданнях, 5 – у міжнародних виданнях. Ю.А. Бондаренко є автором 12 навчально-методичних посібників, 2 з яких має гриф МОН України. 

Має нагороди: почесна грамота МОН України, грамоти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА.

kolyshkin
  

   

 КОЛИШКІН

 Олександр Володимирович – 

кандидат педагогічних наук (13.00.03 – корекційна педагогіка), доцент.

Завідувач консультативно-методичного центру "Довіра" 

                  

     У 1994 р. закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель фізичної культури. 

Майстер спорту СРСР з велоспорту (шосе), переможець та призер першостей України, СРСР у складі ЦОП „Темп” м. Харків.   У 2004 р. на базі Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського м. Одеса захистив кандидатську дисертацію на тему „Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання”. З вересня 2005 р. по вересень 2008 р. очолював кафедру корекційної педагогіки і спеціальної психології. З січня з 2006 р. по вересень 2010 р. обіймав посаду декана факультету педагогіки і практичної психології. 

Коло наукових інтересів – розвиток рухової сфери дітей з порушеннями психофізичного розвитку засобами адаптивної фізичної культури. 

Педагогічний стаж – 22 роки, з них 22 роки – в системі вищої педагогічної освіти у СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

Кількість наукових публікацій – 75, серед них 35 у фахових виданнях, 7 – у міжнародних виданнях. О.В. Колишкін є автором 3 навчальних та 3 навчально-методичних посібників, 2 з яких має гриф МОН України.    

Має нагороди: грамоти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА.

 

Boryk

 

БОРЯК

Оксана Володимирівна  кандидат педагогічних наук

(13.00.03 – корекційна педагогіка), доцент.

Вчитель-логопед першої категорії

 

   У 1999 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель музики, етики, естетики, художньої культури. У 2003 р. – Слов’янський державний педагогічний університет, ОКР спеціаліст, кваліфікація – логопед шкільних і дошкільних закладів.

    У 2012 р. на базі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію на тему „Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки”. З 2014 року працює над докторською дисертацією на тему «Теорія і практика формування мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку».

    Коло наукових інтересів – моделі та технології логопедичної роботи з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення. З 2009 року на кафедрі корекційної та інклюзивної освіти очолює роботу з обдарованою молоддю, підготувала переможців Всеукраїнських (з міжнародною участю) студентських олімпіад з корекційної педагогіки (за нозологіями), дипломантів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

     Педагогічний стаж – 17 років, з них – 7 років у Сумській спеціальній загальноосвітній школі на посаді вчителя-логопеда, 10 років – в системі вищої педагогічної освіти у СумДПУ імені А.С. Макаренка. У 2016-2017 н.р.виконувала обов’язки заступника з наукової роботи директора НН Інституту педагогіки і психології.

     Кількість наукових публікацій - 70, серед них 35 у фахових виданнях, 5 – навчально-методичних посібників, 2 – навчальних, 10 статей у міжнародних виданнях.  

    Має нагороди: грамота МОН України, грамоти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА.

 

kosenko

КОСЕНКО

Юрій Миколайович – кандидат педагогічних наук

(13.00.03 – корекційна педагогіка), в.о. доцента.

Вчитель-дефектолог вищої категорії

 

У 1997 р. закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель історії. Практичний психолог. У 2003 р. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, ОКР спеціаліст, кваліфікація  вчитель допоміжної школи, олігофренопедагог дошкільних закладів.

   Є членом творчої групи лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки НАПН України з розробки програмового та методичного забезпечення.

За сумісництвом працює вчителем історії Сумської спеціальної загальноосвітньої школи, тренерем-викладачем Сумського обласного центру „Інваспорт”.

У 2013 р. на базі Інституту спеціальної педагогіки НАПН України захистив кандидатську дисертацію на тему „Дидактична гра як метод формування історичних понять у розумово відсталих учнів”.

Педагогічний стаж – 19 років, з них – 18 років у Сумській спеціальній загальноосвітній школі на посаді вчителя історії, 10 років – у системі вищої педагогічної освіти у СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Кількість наукових публікацій – 35, серед них 20 у фахових виданнях. Косенко Ю. М. є автором 2 навчально-методичних посібників.

Має нагороди: грамота Департаменту освіти і науки Сумської ОДА, грамота обласного управління фізичної культури і спорту Сумської ОДА.

Prydko

 ПРЯДКО

Любов Олексіївна – кандидат педагогічних наук

(13.00.03 – корекційна педагогіка), доцент

 

 

У 2004 р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова з відзнакою, ОКР спеціаліст, кваліфікаціявчитель допоміжної школи, олігофренопедагог дошкільних закладів.

Основне місце роботи – доцент кафедри андрагогіки та корекційної освіти, завідувач лабораторії інклюзивного та інтегрованого навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

У 2010 р. на базі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію на тему „Підготовка майбутнього корекційного педагога до роботи з розумово відсталими дітьми в реабілітаційному центрі”.

Коло наукових інтересів – підготовка корекційного педагога до роботи з розумово відсталими дітьми в реабілітаційному центрі, формування інклюзивної компетенції педагога ЗНЗ.

Педагогічний стаж – 19 років, з них – 6 років у Сумській спеціальній загальноосвітній школі на посаді вчителя початкових класів, 13 років – в системі вищої педагогічної освіти у СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Кількість наукових публікацій – 35, серед них 27 у фахових виданнях.

Має нагороди: грамоти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА.

bugriy

 

БУГРІЙ

Володимир Станіславович – доктор педагогічних наук, професор

 

 

      Базова освіта: у 1987 році закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «Історія», здобувши кваліфікацію історика, вчителя історії та суспільствознавства.

      У січні 2006 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Становлення та розвиток системи краєзнавчої роботи в школах Північно-східної України (20 –30‑ті рр. ХХ ст.)» за спеціальністю 13.00.01 – історія педагогіки та загальна педагогіка.

      У лютому 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток системи шкільного краєзнавства в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» за спеціальністю 13.00.01 – історія педагогіки та загальна педагогіка. У квітні 2015 р. отримав вчене звання професора кафедри історії України.

     Коло наукових інтересів: дослідження історичного краєзнавства, історії рідного краю, історії освіти, історіографії історії України.

    Наукові публікації: основні результати науково-дослідної роботи Бугрія В. С. представлені у 75 працях.

     Нагороди: праця відзначена почесними грамотами прем’єр-міністра України (2009 р.), голови Сумської обласної державної адміністрації (2008 р.), Сумського міського голови (2010 р.).

kuksa

 

 КУКСА

Наталія Вікторівна – 

 доцент

 

         

    З відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (2005) зі спеціальності «Фізична реабілітація та соціальна педагогіка».

       Кандидат педагогічних наук, спеціальність – «Корекційна педагогіка». Тема дисертації – «Розвиток функціональних можливостей рук у дітей 5-10 років зі спастичними формами церебрального паралічу» (рішення президії ВАК України від 14.10.2009, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського).

       Доцент кафедри «Здоров’я людини та фізичної реабілітації» (рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17.01.2014).

      Автор близько 50 наукових публікацій, з них 13 – у фахових наукових виданнях України, 2 навчально-методичних праць. 

chobanyan 

ЧОБАНЯН

Анна Варужанівна – старший викладач

 

  

У 2007 р. закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка з відзнакою, ОКР спеціаліст, кваліфікація – соціальний педагог. Практичний психолог. 

Закінчила аспірантуру Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (19.00.08 – спеціальна психологія).

З вересня 2016 року є керівником профорієнтаційного центру кафедри корекційної та інклюзивної освіти.

Тема кандидатської дисертації „Формування соціальних потреб у дітей з помірною розумовою відсталістю шляхом оптимізації батьківсько-дитячих відносин”. 

Педагогічний стаж – 9 років, з них – 9 років в системі вищої педагогічної освіти в СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 

Кількість наукових публікацій – 12 , серед них 5 у фахових виданнях. 

Має нагороди: грамоти ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

 

kislocyna

 

КІСЛІЦИНА

Марина Вікторівна – викладач

 

 

  

 

    У 2003 р. закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель біології, валеології з основами екології. Практичний психолог.

     Закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (19.00.08 – спеціальна психологія).

 З 2007 р. є організатором волонтерського руху серед студентів напряму підготовки Корекційна освіта (корекційна психопедагогіка). З 2008 р. є куратором благодійної акції „Разом зробимо більше!”, яка присвячена Дню інваліда та Дню Святого Миколая.

 З вересня 2016 року є керівником студентського науково-методичного центру "Крок на зустріч".

 Тема кандидатської дисертації „Психологічні особливості професійного вигорання педагогічних працівників спеціальних освітніх закладівдля розумово відсталих учнів”.

 Педагогічний стаж – 15 років, з них – 3 роки у Сумській загальноосвітній школі № 19 на посаді практичного психолога, 12 років – в системі вищої педагогічної освіти в у СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Кількість наукових публікацій – 25, серед них 10 у фахових виданнях.

 Має нагороди: грамота Департаменту освіти і науки Сумської ОДА, грамоти ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка 

zolotzrova

 

ЗОЛОТАРЬОВА

Тетяна Вікторівна – викладач

 

 

  

У 2007 р. закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка з відзнакою, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель загальноосвітньої спеціальної (корекційної) школи, педагог соціально-реабілітаційних закладів для осіб з особливостями інтелектуального розвитку.

Закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (13.00.03 – корекційна педагогіка).

Тема кандидатської дисертації „Опосередковане корекційне управління розвитком молодших школярів з дитячим церебральним паралічем”.

Педагогічний стаж – 9 років, з них – 9 років в системі вищої педагогічної освіти в СумДПУ імені А.С.  Макаренка.

Кількість наукових публікацій – 35, серед них 17 у фахових виданнях.

Має нагороди: грамоти ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

 

skyba

 СКИБА

Тетяна Юріївна – магістр педагогічної освіти.

Вчитель-дефектолог вищої категорії

 

 

У 1998 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель географії і біології. У 2003 р. – Слов’янський державний педагогічний університет, ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель допоміжної школи, олігофренопедагог дошкільних навчальних закладів. У 2012 р. – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, ОКР магістр, кваліфікація – керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

Основне місце роботи – заступник директора з навчально-виховної роботи КУ Сумської спеціальної загальноосвітньої школи.

Коло наукових інтересів – формування мотивації студентів до навчання та самоосвіти.

Педагогічний стаж – 20 років, з них – 20 років у КУ Сумській спеціальній загальноосвітній школі: 20 – на посаді вчителя-дефектолога, 15 – на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи, 10 років – у системі вищої педагогічної освіти (за сумісництвом) у СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Кількість наукових публікацій – 25, серед них 10 у фахових виданнях.

Має нагороди: грамоти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА.

   lubchych

ЛЮБЧИЧ

Наталія Вікторівна – викладач, магістр,

старший лаборант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

  

 

У 2008 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка,ОКР бакалавр, кваліфікація – вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури. У 2010 р. – ОКР магістр, кваліфікація – філолог, викладач української мови і літератури.У 2013 р. – ОКР спеціаліст, кваліфікація – вчитель загальноосвітньої спеціальної (корекційної) школи, логопед.

Коло наукових інтересів – сучасні підходи до процесу викладання української мови в спеціальних загальноосвітніх закладах для розумово відсталих учнів.

Педагогічний стаж – 6 років, з них – 4 роки в системі вищої педагогічної освіти в СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Кількість наукових публікацій – 5 , серед них 3 у фахових виданнях.

Має нагороди: грамоти ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка.

  

Матвійчук

Віта Вікторівна –

лаборант кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Аспіранти кафедри – Курєнкова Анна Володимирівна, Почкун Юлія Олександрівна, Омельченко Вікторія Миколаївна, Махоня Вадим Ігорович

 
 

Обновлено 19.04.2018 20:30