Інформація для абітурієнтів

СумДПУ-online


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Історія кафедри спеціальної та інклюзивної освіти PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
04.04.2011 08:39

 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

запрошує на навчання

на 2017-2018 навчальний рік

 за спеціальністю

 "Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія)"

 

Контактний телефон кафедри: (0542) 68-59-43

E-mail: cor.ped_sumy@ukr.net

  

Детальніша інформація

       

degtyarenko           
Завідувач
кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 
 доктор педагогічних наук, професор
  ДЕГТЯРЕНКО Тетяна Миколаївна 
     

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти є випускаючою та готує фахівців за спеціальностями Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка, логопедія) – освітній ступінь "бакалавр",  "магістр". Діяльність кафедри спрямована на високоякісну підготовку педагога-дефектолога для роботи у сучасних умовах згідно світових тенденцій та національного досвіду України, формування гуманістично зорієнтованого професійного світогляду спеціаліста, який розуміє і приймає проблеми дітей із порушеннями психофізичного розвитку та сприяє їх вирішенню. 

simbol sio

Одним із напрямів роботи кафедри спеціальної та інклюзивної освіти є ознайомлення майбутніх педагогів усіх напрямів підготовки – дошкільної, початкової освіти, вчителів різних предметів основної школи – з такими навчальними дисциплінами, як основи корекційної педагогіки, основи інклюзивної освіти, з метою забезпечення моніторингу психофізичного і соціального розвитку дітей в умовах інклюзивного навчання, своєчасного виявлення відхилень та врахування їх у навчальному процесі, здійсненні індивідуального і диференційованого підходу.

 

Історія кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

  

Уперше напрям підготовки Корекційна освіта у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка був запроваджений у 2002 році на базі Інституту педагогіки і психології, який готує фахівців педагогічних спеціальностей.    

Необхідність відкриття напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта (олігофренопедагогіка) на базі Інституту педагогіки і психології СумДПУ імені А.С. Макаренка була обумовлена, насамперед, недостатньою кількістю вчителів-дефектологів у Сумській області, вимогою підвищення рівня якості фахової підготовки вчителів даного профілю відповідно до специфіки вимог педагогічної професійної освіти, потребою розробки досконалого програмно-методичного забезпечення напряму підготовки, якому притаманна певна специфіка, що відрізняється від специфіки підготовки вчителя-предметника.

Даний напрям підготовки фахівців протягом 2002-2005 навчальних років здійснювала кафедра соціальної педагогіки, яка за наказом ректора від 26.04.2004 р. (протокол № 10) була перейменована на кафедру соціальної та корекційної педагогіки.

Для забезпечення високого рівня кваліфікаційної підготовки фахівців-дефектологів відповідно наказу ректора за № 85 від 30.08.05 р. у вересні 2005 року було створено кафедру корекційної педагогіки і спеціальної психології. Першим завідувачем кафедри став канд. пед. наук, доцент Колишкін О.В. Роботу кафедри започатковували доктор педагогічних наук, професор Дегтяренко Т.М., канд. біол. наук, доцент Мазанова Л.М., канд. пед. наук, доцент Прядко Л.О., викладачі Луцьковська Т.Д., Кісліцина М.В.  

Kafedra-2005 

Кафедра корекційної педагогіки і спеціальної психології - 2005 р.  

Рішенням державної акредитаційної комісії від 31.10.2006 р. (протокол №63) за поданням експертних рад СумДПУ імені А.С. Макаренка був визнаний акредитованим за напрямом підготовки 6.010105 Корекційна освіта (олігофренопедагогіка), ОКР бакалавр  та за рішенням ДАК від 26.06.2007 р. (протокол № 67) – акредитованим за напрямом підготовки 7.01010501 Корекційна освіта (корекційна психопедагогіка і спеціальна психологія), ОКР спеціаліст галузі знань 0101 Педагогічна освіта.

У 2008-2016 роках кафедру очолювала канд. пед. наук, доцент Бондаренко Ю.А.

Kafedra-2009

Кафедра корекційної педагогіки і спеціальної психології - 2009 р.  

У вересні 2010 р. на кафедрі корекційної педагогіки і спеціальної психології створено консультативно-методичний центр „Довіра”, який очолила досвічений викладач кафедри, вчитель-дефектолог вищої категорії, вчитель-методист Косарєва Н.О., яка має багаторічний досвід роботи у спеціальних освітніх закладах. Метою діяльності консультативно-методичного центру „Довіра” є надання консультативної психолого-педагогічної підтримки сім’ям з питань корекційно-реабілітаційної допомоги особам з особливими потребами від народження до дорослого віку, педагогам, фахівцям, установам і організаціям у здійсненні психолого-педагогічного супроводу даних осіб. 

З метою впровадження інноваційної діяльності з вересня 2011 р. при кафедрі корекційної педагогіки і спеціальної психології створено лабораторію корекційно-реабілітаційних технологій (протокол № 1 від 05.09.11 р.), яку очолила доктор педагогічних наук, професор Дегтяренко Т.М., яка має багаторічний досвід роботи у спеціальних освітніх закладах. Вченою радою СумДПУ імені А.С. Макаренка (протокол № 2 від 26.09.11 р.) затверджено паспорт та положення наукової лабораторії корекційно-реабілітаційних технологій. У 2015 р. лабораторії надано статус міжвідомчої лабораторії. Професорсько-викладацький склад кафедри з 2011 до 2015 рр. працював над колективною науковою темою „Зміст, організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю”(номер державної реєстрації – 0111 U 009399). У 2015 р. нова колективна наукова тема наукової лабораторії „Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю” зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116 U 000895)з визначеним терміном роботи до 2020 р.

Kafedra-2012 2

Кафедра корекційної педагогіки і спеціальної психології - 2012 р.

З 2011-2012 н.р. на кафедрі корекційної педагогіки і спеціальної психології на постійній основі запроваджено проведення курсів з вивчення жестової мови для майбутніх педагогів-дефектологів та усіх зацікавлених осіб.

У травні 2012 р., враховуючи світові тенденції щодо підготовки висококваліфікованих фахівців, прагнення до деінституалізації та соціального інтегрування осіб з особливостями психофізичного розвитку та національний досвід України щодо здобуття якісної освіти дітьми з порушеннями психофізичного розвитку та запровадженням системи інклюзивного навчання і виховання відповідно до наказу ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка за № 108 від 30.08.12 р., назву кафедри перейменовано на кафедру корекційної та інклюзивної освіти.

 З 2016 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Дегтяренко Т. М. 

 

  kaf KIO 2016 .

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти - 2016 р.

 

У вересні 2017 р., відповідно до наказу ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка за №47 від 30.01.17 р., назву кафедри перейменовано на кафедру спеціальної та інклюзивної освіти.

 НАШ ГІМН 

   Дорогий наш факультет,

Ти для нас авторитет!

Ми на нашім факультеті, як удома!

Ти жаринка у душі,

  Ти народжуєш вірші, –

Всім студентам це давно уже відомо.

А які в нас вчителі!

 Нема краще на Землі:

 Мудрі, люблячі, розумні, справедливі!

Нас підтримують завжди,

Виручають із біди;

І від цього надзвичайно ми щасливі!

 Цілу низку дисциплін

  Всі вивчають як один,

 Адже хочеться студентам дуже-дуже

 Ерудованими буть,

Розуміти справи суть,

До чужого горя бути не байдужим!

 Хай летять-летять роки

 Зникнуть – з’являться зірки,

  Та залишиться у серці поверх п’ятий!

 О, наш любий факультет,

Незабутній твій портрет

 Все життя ми будем вірно пам’ятати!

   Золотарьова Т.

 

Контактна інформація:

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

40002 м. Суми, вул. Роменська, 87

ІV  навчальний корпус, 5 поверх, каб. № 516

Тел.: (0542) 68-59-43

(099) 975-06-21 – Дегтяренко Тетяна Миколаївна

 E-mail: cor.ped_sumy@ukr.net

Web-сторінка: www.ipp.sspu.sumy.ua  

Web-сторінка для студентів та абітурієнтів:

 

Обновлено 05.10.2017 08:03