Інформація для абітурієнтів

Онлайн-конкурс тчорчих робіт "Університет майбутнього"

СумДПУ-online


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Наукова діяльність кафедри дошкільної і початкової освіти PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
01.04.2011 09:24

Кафедра дошкільної і початкової освіти  Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка працює за темою «Формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти». 

1. Науковий керівник: к. пед. наук, доцент Кондратюк Світлана Миколаївна.

2. Перелік основних завдань роботи:

 • з‘ясувати умови для визначення, розвитку індивідуальних творчих здібностей учнів першого класу;
 • розробити дидактичну модель інтегрованого навчання та обґрунтувати основні етапи її здійснення;
 • визначити ефективні форми і методи взаємодія школи та сім’ї у формуванні екологічно доцільної поведінки учнів початкової школи;
 • експериментально перевірити зміст, форми, методи й організаційно-педагогічні умови гендерного та валеологічного виховання дітей молодшого шкільного віку;
 • експериментально перевірити ефективність комплексної діагностики якості виконаних творчих робіт теоретичного й практичного характеру учнів молодшої школи;
 • розробити методичні рекомендації для вчителів початкової ланки щодо діагностики самостійних пізнавально-творчих робіт.

3. Результати впровадження наукових розробок в практику роботи школи.

  - впроваджено нову експериментальну програму інтегрованого предмета Світ мистецтва, інтегрований підручник-зошит в навчальний процес спеціалізованоі школи №25, НВК № 9 «Веснянка»;

   - результати впровадження наукових розробок з гендерного виховання в практику шкіл м. Суми представлені довідками: ЗОШ №15 (довідка №122 від 23.05.2008р.), №22 (довідка №57 від 10.11.2008р.) та НВК №9 «Веснянка» (довідка №105 від 04.12.2008р.);

   - впроваджено результати дослідження в практику роботи початкових шкіл розроблені методи виховання у молодших школярів здорового способу життя при інтегративному підході у Сумській класичній гімназії №2, а також загальноосвітніх школах №4, 24, 15 м.Сум.

 

4. На кафедрі дошкільної і початкової освіти діють 2 наукових лабораторії:

 - лабораторія еколого-валеологічного виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (при кафедрі дошкільної та початкової освіти, відкрита у 2011 році, завідувач - к. пед. н., доцент Кондратюк С.М.);

Детальніше 

 - лабораторія художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (при кафедрі дошкільної та початкової освіти, відкрита у 2012 році завідувач – к.пед. н., доцент Пушкар Л.В.);

 

 

5. Укладено угоди про співпрацю між :

 •  кафедрою теорії та методики дошкільної освіти факультету дошкільної та корекційної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та кафедрою дошкільної та початкової освітиНавчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (01 жовтня 2014 р.);
 • кафедрою теорії та методики дошкільної і корекційної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і кафедрою дошкільної та початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (01 лютого 2015 р.);
 • кафедрою педагогічних технологій початкової освіти Інституту початкової та гуманітарно-технічної освіти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського та кафедрою дошкільної та початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (01 лютого 2015 р.);
 • кафедрою дошкільної та початкової освіти Інституту педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та кафедрою дошкільної та початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (01 лютого 2015 р.);
 • кафедрою теорії та методики початкової освіти Педагогічного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і кафедрою дошкільної та початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (04 лютого 2015 р.);
 • кафедрою педагогіки дошкільної та початкової освіти Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка і кафедрою дошкільної та початкової освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (23 лютого 2015 р.);
 • про наукове співробітництво Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 33 «Маринка», м. Суми, Сумської області (26 травня 2015 р.);
 • про наукове співробітництво Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 40 «Дельфін», м. Суми, Сумської області (26 травня 2015 р.).

 

Обновлено 07.12.2015 10:32