Інформація для абітурієнтів

СумДПУ-online


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Склад кафедри дошкільної і початкової освіти PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
01.04.2011 07:57

 

pavlushenko3

Павлущенко Наталя Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. На кафедрі працює з 2003 року. 

Навчально-методична та наукова робота: Павлущенко Н.М. є автором понад 50 наукових праць, з них 24 фахові, 3 методичні посібники та розділи в 2 колективних монографіях. 

Коло наукових інтересів – гендерне виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку; підготовка майбутніх фахівців в галузі дошкільної та початкової освіти з питання введення гендерної складової у навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл; реалізація гендерного підходу у вихованні дошкільнят і молодших школярів.

 Викладає дисципліни: «Дитяча література», «Основи культури і техніки мовлення», «Дитяча та педагогічна психологія», «Актуальні проблеми сучасної початкової школи», «Вибрані питання теорії початкової освіти».

lobova

Лобова Ольга Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради К 55.053.01 Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Коло наукових інтересів теорія та методика загальної музичної освіти.

Автор посібників: навчальних – 18, методичних – 7; затверджених МОН навчальних програм для ЗОШ України – 1 одноосібна, 1 у співавторстві. Підручників для ЗОШ з грифами: українською – 9, російською – 3, польською – 3, румунською – 3, угорською – 3, не видані – 3. Монографії: одноосібна – 1, підрозділи – 3; публікації: фахові – 53, зарубіжні – 5.

Викладає дисципліни: «Методика викладання у ВНЗ методик початкової школи», «Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі початкової школи», «Методологія та методи наукових досліджень», «Теорія та методика музичного виховання», «Музичне виховання і основи хореографії з методикою викладання». 
Kondratuk2 
  

Кондратюк Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор НН ІПП. На кафедрі дошкільної і початкової освіти працює з 1989 року. На посаді завідувача кафедри дошкільної і початкової освіти з 2004 року. З 2010 року є керівником наукової лабораторії «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». У 2014 році нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти» 

Коло наукових інтересів – здоров’я збережувальні технології, виховання у початковій школі, методика викладання (основ здоров’я у початковій школі)

С.М. Кондратюк є автором понад 100 наукових видань, з них 50 – наукового характеру, 13 – навчально-методичних посібників, 1 з яких з Грифом МОН, біля 40  фахові, 6 розділів у колективних монографіях, 1 з яких іноземна.

Викладає дисципліни: «Основи здоров’я у початковій школі», «Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології», «Анатомія дитини», «Педіатрія» та ін.

 Parfilova4

Парфілова Світлана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент. На кафедрі працює з 2002 року.

Навчально-методична та наукова робота: Парфілова С.Л. є автором 10 навчально-методичних посібників, 20 статей, з них 13-фахові та розділи в 2 колективних монографіях.

 Коло наукових інтересів – формування пізнавальної мотивації молодших школярів у процесі навчально-пошукової діяльності.

Викладає дисципліни: «Технологія вивчення галузі «“Українська мова і література”», «Дидактика», «Каліграфія», «Методика навчання української мови», «Методика навчання літературного читання», «Педагогічні технології в початковій школі».

 Pushkar

Пушкар Лариса Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент. На кафедрі працює з 2009 року.

Навчально-методична та наукова робота: Пушкар Л.В. є автором близько 40 наукових праць, серед них: 2 колективні монографії, 18 публікацій у фахових виданнях, 2 статті у закордонних виданнях, 2 навчально-методичні посібників.

Коло наукових інтересів – формування музичних компетенцій майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкової школи.

Викладає дисципліни: «Теорія та методика музичного виховання», «Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання», «Теорія та методика виховання», «Основи педагогічних досліджень», «Спецкурс з постановки голосу та техніки мовлення».

 Basko
 

Васько Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент. На кафедрі працює з 2001 року.

Навчально-методична та наукова робота: Васько О.О. є автором 2 навчально-методичних посібників, 35 наукових праць, з яких 15 у фахових виданнях та розділи в 2 колективних монографіях.

Коло наукових інтересів – ефективні технології методико-математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів.

Викладає дисципліни: «Системи управління базами даних», «Методика навчання освітньої галузі “Математика”», «Математика», «Нові інформаційні технології».
 Gavrilo3

Гаврило Олена Іллівна  – кандидат біологічних наук, доцент. На кафедрі працює з 2011 року.

Навчально-методична та наукова робота: Гаврило О.І. є автором 19 статей з них 11 фахових, 2 зарубіжні, 3 навчально-методичних посібники та 2 колективні монографії.

Коло наукових інтересів – проблеми еколого-валеологічного виховання дітей дошкільного віку.

Викладає дисципліни: «Англійська мова з методикою викладання в початковій школі», «Методика викладання у ВНЗ дисципліни “Методика навчання англійської мови у початковій школі”», «Анатомія з основами валеології», «Основи природознавства з методикою», «Дошкільна гігієна».

 Danko

Данько Наталія Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент. На кафедрі працює з 2001 року.

Навчально-методична та наукова робота: Данько Н.П. є автором 3 навчально-методичних посібників, близько 40 фахових видань та розділи в 2 колективних монографіях.

Коло наукових інтересів – проблеми мистецької освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Викладає дисципліни: «Методика викладання у ВНЗ педагогіки початкової освіти», «Вступ до спеціальності», «Трудове навчання з практикумом», «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», «Основи педагогіки».

 Kolishkina

Колишкіна Алла Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2002 року.

Навчально-методична та наукова робота: Колишкіна А.П. є автором 3 начально-методичних посібників, 48 наукових праць, з низ 19 фахових; 3 іноземних та розділи в 2 колективних монографіях.

Коло наукових інтересів - формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи та сім’ї.

Викладає дисципліни: «Технологія вивчення галузі “Природознавство”», «Основи природознавства», «Методика навчання освітньої галузі “Суспільствознавство”», «Методика навчання освітньої галузі “Природознавство”», «Технології вивчення галузі “Людина і світ”».

 Xarkova

Харькова Євдокія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент. На кафедрі працює з 2001 року.

Навчально-методична та наукова робота: Харькова Є.А. є автором 2 навчальних та 4 методичних посібників, 12 фахових видань та розділ в монографії.

Коло наукових інтересів – підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах; створення ігрового середовища для дітей старшого дошкільного віку для розвитку мовлення.

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Дошкільна педагогіка», «Методика викладання у ВНЗ педагогіки дошкільної освіти», «Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції». 

shapovalova Шаповалова Ольга Віталіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. Працює в університеті з 2007 року.

Навчально-методична та наукова робота: є автором 14 фахових статей, 4 закордонних статей, 1 одноосібної монографії.

Коло наукових інтересів – педагогічна компаративістика; управління якістю освітніх послуг; економічний досвід дітей старшого дошкільного віку.

Викладає дисципліни: «Теорія і методика співпраці з родинами», «Комп’ютерні технології у роботі з дітьми», «Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі початкової школи», «Технологія педагогічних досліджень та діагностики в дошкільній освіті», «Сучасні концепції виховання і освіти дошкільників».

 Bradiy

Врадій Катерина Миколаївна – старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2003 року.

Навчально-методична та наукова робота: Врадій К.М. є автором 17 наукових праць,  з них 2 у закордонних виданнях, 11 фахових статей, розділи в двох колективних монографіях, 5 навчально-методичних посібників.

Коло наукових інтересів – формування інформаційної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

Викладає дисципліни: «Технологія вивчення галузі “Математика”», «Методика викладання у ВНЗ дисципліни “Методика навчання інформатики у початковій школі”», «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень», «Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей», «Методика навчання інформатики у початковій школі».

 ruban

Рубан Лариса Іванівна – старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти. На кафедрі працює з 2003 року.

Навчально-методична та наукова робота: Рубан Л.І. є автором 7 навчально-методичних та 1 навчального посібників, 5 наукових праць, з них 1 фахова та розділи в двох колективних монографіях.

Коло наукових інтересів – технологія викладання предметів в початковій школі.

Викладає дисципліни: «Сучасна українська мова з практикумом».

 Butenko
 

Бутенко Віта Григорівна – викладач кафедри. На кафедрі працює з 2012 року.

Навчально-методична та наукова робота: є автором 8 навчально-методичних посібників, 18 наукових праць, з них 5 фахові, 1 іноземна.

Коло наукових інтересів – підготовка майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності.

Викладає дисципліни: «Теорія та методика валеологічної освіти дошкільників», «Художня праця та основи дизайну», «Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти», «Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей».

 butova

Бутова Марина Вікторівна – старший лаборант, викладач кафедри.

Освіта вища: закінчила Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка за спеціальністю «Вчитель початкових класів».

 Rubalska

 

Рибальська Катерина Миколаївна – лаборант кафедри.

 Освіта: бакалавр за спеціальністю «Початкова освіта».

 

   
 
Обновлено 06.02.2018 09:39