Інформація для абітурієнтів

Онлайн-конкурс тчорчих робіт "Університет майбутнього"

СумДПУ-online


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Склад кафедри дошкільної і початкової освіти PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
01.04.2011 07:57

 

pavlushenko3

Павлущенко Наталія Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. На кафедрі працює з 2003 року. 

Навчально-методична та наукова робота: Павлущенко Н.М. є автором понад 60 наукових праць,з них 27 фахові, 4 начально-методичні посібники та розділи в 3 колективних монографіях

Наталія Миколаївна нагороджена Грамотами управляння освіти і науки облдержадміністрації (2012, 2013 рр.), Грамотою облдержадміністрації (2012 р.).

Коло наукових інтересів – гендерне виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку; виховання гендерної рівності та гендерна соціалізація дошкільнят і молодших школярів; реалізація гендерного підходу у вихованні дошкільнят і молодших школярів; психолого-педагогічні основи підготовки майбутніх вихователів та педагогів початкової школи до гендерного виховання дітей; підготовка майбутніх фахівців в галузі дошкільної та початкової освіти з питання введення гендерної складової у навчально-виховний процес закладів дошкільної освіти та загальноосвітніх шкіл; реалізація гендерного підходу в освітньо-виховних умовах Нової української школи.

Викладає дисципліни: «Дитяча література», «Основи культури і техніки мовлення», «Актуальні проблеми сучасної початкової школи», «Теорія та методика виховання», «Виразне читання».

Публікації за останні 3 роки

lobova

Лобова Ольга Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, член спеціалізованих вчених рад Д 55.053.01 та К 55.053.04у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.

Коло наукових інтересів –теорія та методика загальної мистецької освіти, професійна підготовка викладачів естетичного циклу.

Автор посібників: навчальних – 19, методичних – 7; затверджених МОН навчальних програм для ЗОШ України – 1 одноосібна, 1 у співавторстві. Підручників для ЗОШ з грифами: українською – 10, російською – 3, польською – 3, румунською – 3, угорською – 3. Монографії: одноосібна – 1, підрозділи – 5; публікації: фахові – 55, зарубіжні – 5.

Викладає дисципліни: «Методика викладання у ВНЗ методик початкової школи», «Теорія та методика музичного виховання», «Музичне мистецтво з методикою навчання», «Музичне виховання і основи хореографії з методикою викладання», «Теорія і практика загальної мистецької освіти». 

 7
  

Кондратюк Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор НН ІПП з 2016 року. У Сумському державному педагогічному університеті працює з 1989 року.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук – «Інтегративний підхід до формування у молодших школярів здорового способу життя».

З 2004 по 2016 року працювала на посаді завідувача кафедри дошкільної і початкової освіти. Є керівником колективної науково-дослідної теми кафедри дошкільної і початкової освіти «Теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти» та керівником наукової лабораторії «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку».

З 2019 року Кондратюк Світлані Миколаївні  присвоєно вчене звання професора.

Світлана Миколаївна відзначена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2014), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» (2017), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009 р.), Грамотами управляння освіти і науки облдержадміністрації (2005, 2006, 2008 рр.).

Коло наукових інтересів – дослідження теорії і методики підготовки майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти до здоров’язбережувального виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

С.М. Кондратюкє автором 130 наукових видань, з них 88 – наукового характеру, 13 – навчально-методичних посібників (1 з яких з Грифом МОН),  46 –фахові (з яких 2 включені до наукометричних баз даних WebofSciencе і 1 Scopus), 7 розділів у колективних монографіях (2 з яких у іноземних виданнях).

Викладає дисципліни: «Теорія і методика виховання», «Основи здоров’я у початковій школі», «Анатомія дитини», «Педіатрія». Здійснює керівництво магістрантами та аспірантами. 

 Vasko foto

Васько Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2001 року.

Навчально-методична та наукова робота: Васько О.О. є автором 4 навчально-методичних посібників і 3 розділів колективних монографій кафедри дошкільної і початкової освіти; має більше 40 наукових праць, з яких понад 17 у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів – ефективні технології методико-математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів; технології дистанційного навчання у вищій освіті.

Викладає дисципліни: «Математика», «Методика навчання освітньої галузі “Математика”», «Технологія вивчення галузі “Математика”», «Системи управління базами даних», «Сучасні інформаційні технології».

 Gavrilo3

 Гаврило Олена Іллівна  – кандидат біологічних наук, доцент. На кафедрі працює з 2011 року.

Навчально-методична та наукова робота: Гаврило О.І. є автором 19 статей з них 11 фахових, 2 зарубіжні, 3 навчальних посібники та 3 колективні монографії.

Коло наукових інтересів – проблеми еколого-валеологічного виховання дітей дошкільного віку та майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.

Викладає дисципліни: «Анатомія з основами валеології», «Основи природознавства з методикою», «Дошкільна гігієна».

 Danko

Данько Наталія Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент. На кафедрі працює з 2001 року.

Навчально-методична та наукова робота: Данько Н.П. є автором 6 навчально-методичних посібників, близько 60 фахових видань та розділи в 3 колективних монографіях.

Коло наукових інтересів– проблеми мистецької освіти та творчого розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Викладає дисципліни: «Методика викладання у ВНЗ педагогіки початкової освіти», «Вступ до спеціальності», «Трудове навчання з практикумом», «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», «Образотворче мистецтво з методикою викладання», «Основи педагогіки». 

 kolishkina 2018

Колишкіна Алла Петрівна – кандидат педагогічних наук, ст.викладач кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2002 року. 

Навчально-методична та наукова робота: Колишкіна А.П. є автором 4 начально-методичних посібників, 55 наукових праць, з низ 25 фахових; 3 іноземних та розділи в 3 колективних монографіях. 

Коло наукових інтересів - формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи та сім’ї. 

Викладає дисципліни: «Технологія вивчення галузі “Природознавство”», «Основи природознавства», «Методика навчання освітньої галузі “Суспільствознавство”», «Методика навчання освітньої галузі “Природознавство”», «Технології вивчення галузі “Людина і світ”». 

 parfilova123

Парфілова Світлана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент. На кафедрі працює з 2002 року.

Навчально-методична та наукова робота: Парфілова С.Л. є автором 15 навчально-методичних посібників, 20 статей, з них 16-фахові та розділи в 3 колективних монографіях.

Коло наукових інтересів– формування пізнавальної мотивації молодших школярів у процесі навчально-пошукової діяльності.

Викладає дисципліни: «Технологія вивчення галузі «“Українська мова і література”», «Дидактика», «Каліграфія», «Методика навчання української мови», «Методика навчання літературного читання», «Педагогічні технології в початковій школі».

 Pushkar

Пушкар Лариса Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент. На кафедрі працює з 2010 року.

Навчально-методична та наукова робота: Пушкар Л.В. є автором близько 80 наукових праць, серед них: 4 колективні монографії, 20 публікацій у фахових виданнях, 2 статті у закордонних виданнях, понад 20 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій.

Коло наукових інтересів – формування музичних компетенцій майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкової школи.

Викладає дисципліни: «Теорія та методика виховання», «Організацїя і управління у початковій освіті», «Основи педагогічних досліджень», «Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання», «Спецкурс з постановки голосу та техніки мовлення».

 Xarkova

Харькова Євдокія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент. На кафедрі працює з 2001 року. 

Навчально-методична та наукова робота: Харькова Є.А. є автором 3 навчальних та 5 методичних посібників, 14 фахових видань та розділ в 2 монографіях

Коло наукових інтересів – підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах; створення ігрового середовища для дітей старшого дошкільного віку для розвитку мовлення. 

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Дошкільна педагогіка», «Методика викладання у ВНЗ педагогіки дошкільної освіти», «Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції». «Дошкільна лінгводидактика» 

shapovalova

Шаповалова Ольга Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. Працює в університеті з 2007 року.

Навчально-методична та наукова робота: є автором понад 50 статей у фахових та закордонних виданнях, 3 навчально-методичних посібника, 1 одноосібної монографії, отримала сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні ненижче В2) GBSB GLOBAL programs: English LanguagePreparation (ELP)*.

Коло наукових інтересів – педагогічна компаративістика; управління якістю освітніх послуг; економічний досвід дітей старшого дошкільного віку.

Викладає дисципліни: «Теорія і методика співпраці з родинами», «Комп’ютерні технології у роботі з дітьми», «Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі початкової школи», «Технологія педагогічних досліджень та діагностики в дошкільній освіті», «Сучасні концепції виховання і освіти дошкільників», «Теорія і технологія розвитку дитячої художньої творчості»

Нагороди: Почесні грамоти ректора та проректора з наукової роботи СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Громадська діяльність: приймає активну участь у наукових, міжнародних та всеукраїнських конференціях, куратор групи, спеціальності 012 «Дошкільна освіта», здійснює керівництво студентським гуртком.

 biler

Білєр Оксана Славіківана - викладач кафедри, кандидат педагогічних наук. На кафедрі працює з 2012 року. 

Навчально-методична та наукова робота: Білєр О.С. є автором понад 30 наукових праць з них 13 фахові та 2 в іноземних виданнях, 3 методичних посібників,методичних рекомендацій та розділу в колективній монографії.

Коло наукових інтересів – навчання англійської мови у початковій школі; підготовка майбутніх фахівців в галузі дошкільної та початкової освіти з питання навчання англійської мови у початковій школі; впровадження сучасних технології викладання англійської мови у початкові школі в умовах Нової української шоли.

Викладає дисципліни: "Методика навчання дитини англійської мови", "Практична фонетика англійської мови", "Методика викладання у ВНЗ дисципліни "Методика навчання англійської мови у початковій школі", "Методика навчання іноземної мови", "Технології викладання англійської мови у початкові школі", "Англійська мова з методикою викладання в початковій школі". 

 Butenko

Бутенко Віта Григорівна – викладач кафедри. На кафедрі працює з 2012 року.

Навчально-методична та наукова робота: є автором 8 навчально-методичних посібників, 26 наукових праць (з них 25 – одноосібних), зокрема, 3 підрозділи у монографії, 7 статей у фахових виданнях України, 1 стаття у закордонному виданні, 1 стаття в інших наукових виданнях, 14 публікацій у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Коло наукових інтересів – підготовка майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності.

Викладає дисципліни: «Теорія та методика валеологічної освіти дошкільників», «Художня праця та основи дизайну», «Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти», «Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей».

Vradiy

Врадій Катерина Миколаївна – старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2003 року.

Навчально-методична та наукова робота: Врадій К.М. є автором 19 наукових праць,  з них 2 у закордонних виданнях, 13 фахових статей, розділи в двох колективних монографіях, 5 навчально-методичних посібників.

Коло наукових інтересів – формування інформаційної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

Викладає дисципліни: «Технологія вивчення галузі “Математика”», «Методика викладання у ВНЗ дисципліни “Методика навчання інформатики у початковій школі”», «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень», «Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей», «Методика навчання інформатики у початковій школі».

 Ruban

Рубан Лариса Іванівна – старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти. На кафедрі працює з 2003 року.

Навчально-методична та наукова робота: Рубан Л.І. є автором 7 навчально-методичних та 1 навчального посібників, 5 наукових праць, з них 1 фахова та розділи в двох колективних монографіях.

Коло наукових інтересів – технологія викладання предметів в початковій школі.

Викладає дисципліни: «Сучасна українська мова з практикумом».

 butova1

Бутова Марина Вікторівна – старший лаборант, викладач кафедри.

Освіта вища: закінчила Сумський державний педагогічний університет ім.А.С.Макаренка за спеціальністю «Вчитель початкових класів».

 

Основні фахові курси: «Методика викладання іноземної мови», «Технології викладання англійської мови у початковій школі», «Англійська мова з методикою викладання в початковій школі», «Практичний курс викладання англійської мови у початковій школі».

 

 

 

 ribalska 1

 

Рибальська Катерина Миколаївна – лаборант кафедри.

Освіта  вища: закінчила бакалаврат СумДПУ імені А. С. Макаренка за спеціальністю "Початкова освіта"; з відзнакою закінчила магістратуру  СумДПУ імені А. С. Макаренка  за спеціальністю "Початкова освіта. Англійська мова" та здобула кваліфікацію Викладач педагогіки і методики початкової освіти. Вчитель методик початкової освіти. Вчитель англійської мови початкової школи.

 

 

 
Обновлено 21.05.2019 10:31