Інформація для абітурієнтів

СумДПУ-online


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
НАУКОВА РОБОТА PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
28.03.2011 12:57

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького персоналу кафедр

Навчально-наукового інституту педагогіки і психології за 2016 рік

Кафедра педагогіки

Кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки

Кафедра дошкільної і початкової освіти

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти

Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності

Кафедра психології

 

Підсумки наукової роботи ННІПП за 2016 рік

Організаційні питання НДР

8 колективних тем НДР, зареєстрованих в УкрІНТЕІ: кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності – 2 теми, інші кафедри ННІПП – по 1 темі.

Протягом 2016 року укладано угод про співпрацю з установами та організаціями: зарубіжними – 6 угод, регіональними – 11 угод.

Членство у спеціалізованих вчених радах із захисту докторських та кандидатських дисертацій: 6 представників ННІПП у 5 спеціалізованих вчених радах:

- професор Дегтяренко Т. М. – член спецради Д 26.450.01 Інституту спеціальної педагогіки НАПН України;

- професор Козлова О.Г. – вчений секретар спецради Д 55.053.01 СумДПУ ім. А. С. Макаренка.

- професор Лобова О. В. – член спецради К 55.053.01 СумДПУ ім. А. С. Макаренка;

- доцент Огієнко О.І. – член спецради Д 55.053.01 СумДПУ ім. А. С. Макаренка, член спецради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Міжвідомчої Ради координації тематики психолого-педагогічних досліджень;

- професор Рижанова А.О. – член спецради Д 29.053.01 Луганського національного університету імені Тараса Шевченко, Харківської державної академії культури Д 64.807.02;

- професор Сбруєва А.А. – голова спецради Д 55.053.01 СумДПУ ім. А. С. Макаренка;

При 2-х кафедрах: кафедра педагогіки, кафедра корекційноїта інклюзивної освіти наявні аспірантури. При кафедрі педагогіки – докторантура.

Підвищення якості професорсько-викладацького складу

Протягом року відбувся захист кандидатських дисертацій: 4 захиста (Мордвідова І.В. – кафедра дошкільної і початкової освіти; Гальцова С. В. – кафедра психології; Клочко О.О., Гончаренко О.В. – кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності).

Присвоєно вчене звання професора – Листопад О. В., кафедра педагогіки.

Присвоєно почесні звання (почесний доктор та почесний професор) – 1 звання почесного професора (почесний професор – Лазарєв М.О., кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки).

Оприлюднення, впровадження та публікація результатів НДР

Кафедри ННІПП у базі даних GoogleScholar(h-індекс + середня кількість цитувань після 2011 р.): кафедра педагогіки (158,5 балів), кафедра практичної психології (30,3 бали), кафедра психології (26,5 балів), кафедра корекційної та інклюзивної освіти (25,9 балів) кафедра дошкільної і початкової освіти (22,2 бали), кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності (20,58 балів), кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки (19,4 балів).

Статті у виданнях, що входять до міжнародних наукових баз даних SCOPUS та WebofScience – 1 (кафедр педагогіки).

Статті у виданнях, що входять до міжнародної наукової бази даних Copernicus – 64 статті (22 – кафедра педагогіки, 15 – кафедра корекційної та інклюзивної освіти, 11 – кафедра дошкільної і початкової освіти, 7 – кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки, 5 – кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності, 3 – кафедра практичної психології, 1 – кафедра психології).

Монографії з Грифом СумДПУ, НАН України та галузевих національних установ, вітчизняних університетів – (17,3 др. арк. – кафедра педагогіки, 12,17 др. арк. – кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки, 9,27 – кафедра соціальної роботи, 1,2 др. арк. – кафедра психології).

Статті в фахових виданнях – 116 статей, закордонних – 37 статей (одноосібних, у співавторстві).

Участь у конкурсі друкованих праць за категоріями: І місце – 2 (кафедра педагогіки), ІІ місце – 2 (кафедра дошкільної і початкової освіти, кафедра корекційної та інклюзивної світи), ІІІ місце – 3 (кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки, кафедра корекційної та інклюзивної світи, кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності).

Організація, проведення та участь у наукових заходах

Організація наукових заходів (за планами МОН, університету): міжнародних – 7 конференцій, всеукраїнських – 3 конференції, регіональних – 4 конференції. Організація міжнародних, всеукраїнських, регіональних заочних, дистанційних, інтернет-конференцій, семінарів (за планами МОН, університету) – 8

Участь у роботі закордонних наукових заходів: доповідей на пленарних засіданнях / виступів на секційних засіданнях: у європейських країнах – 5 виступів; у країнах пострадянського простору (крім РФ): 5 – доповідей, 14 – виступів.

Участь у роботі міжнародних наукових заходів: доповідей на пленарних засіданнях – 25, виступів на секційних засіданнях – 183.

Участь у роботі всеукраїнських наукових заходів: доповідей на пленарних засіданнях – 17 , виступів на секційних засіданнях – 89.

Участь у роботі регіональних, обласних, міжвузівських наукових заходів: доповіді на пленарних засіданнях – 20, виступи на секційних засіданнях – 75.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів

Студентські публікації у фахових виданнях – 24, закордонних виданнях – 5 публікацій. Студентські публікації у нефахових виданнях – 339 публікацій, матеріалах конференції – 122 публікації.

Підготовка студентів до участі у наукових заходах: доповіді на пленарних засіданнях – , виступи на секційних засіданнях: міжнародних – 108; всеукраїнських – 34; регіональних, міжвузівських – 7/143.

Підготовка призерів Міжнародної студентської олімпіади (ІІ тур) – ІІІ місце кафедра корекційної та інклюзивної освіти.

Підготовка призерів Всеукраїнської студентської олімпіади (ІІ тур) грамоти: кафедра дошкільної і початкової освіти, кафедра корекційної та інклюзивної освіти.

Підготовка призерів Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт – грамота – кафедра корекційної та інклюзивної освіти.

Підготовка призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – грамоти: кафедра дошкільної і початкової освіти, кафедра корекційної та інклюзивної освіти.

Організація роботи студентських наукових гуртків, проблемних груп – 38гуртків і груп.

Обновлено 09.10.2017 08:45