Інформація для абітурієнтів

СумДПУ-online


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
АБІТУРІЄНТУ PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   

Твій особистий вибір - наше спільне майбутнє.

 ТИ НАШ СТУДЕНТ!

 

 buklet ipp 2017

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ:

  • готує висококваліфікованих фахівців;
  • формує освічену інтелігенцію;
  • виховує майбутніх професіоналів;
  • здійснює навчання сучасними методами;
  • забезпечує бюджетні місця на всі спеціальності;
  • надає гуртожиток для студентів;
  • залучає до волонтерської діяльності;
  • гарантує захоплююче студентське життя.

Сьогодні підготовка спеціалістів денної та заочної форм навчання здійснюється за наступними напрямами:

 

КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

(Завідувач кафедри - доктор психологічних наук, професор Кузікова Світлана Борисівна)

 

Напрям

підготовки

Кваліфікація

за ступенем бакалавр

Сертифікати

ЗНО (2017 р.)

 

 

Практична психологія

 

 

Практичний психолог

1. Українська мова і література

2. Біологія (профільний)

3. Історія України / Іноземна мова

ПСИХОЛОГ працює з учнями з питань вибору професії, планування кар'єри, навчання і виховання дітей, особистісного росту, рішення сімейних проблем і т.д. У сфері організаційного консультування робить послуги фірмам, державним службам і організаціям з питань підбора і розміщення кадрів, взаємин у колективі, створення сприятливого психологічного клімату. Психолог збирає докладну інформацію про кожен індивідуальний випадок, установлює довірчі відносини, що допомагають подальшій роботі. Прогнозує розвиток ситуації при різних умовах. Дає рекомендації на підставі даних, отриманих у ході роботи. Випускники можуть працювати:практичним психологом, психологом-консультантом в соціальній сфері.

Контактна інформація: Україна, 40002, м. Суми, вул. Роменська 87,

тел. (0542)-68-59-60 (Кафедра практичної психології) 

 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

 (Завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор Дегтяренко Тетяна Миколаївна)

Галузь

знань

Спеціальність

Сертифікати

ЗНО (2016 або

2017 рр.)

Кваліфікація

за ступенем бакалавр

Кваліфікація

за ступенем

магістр

Кваліфікація

за ступенем аспірант

Освіта /Педагогіка

Спеціальна освіта (Олігофрено-

педагогіка.

Логопедія)

1.Українська

мова і література

 (профільний)

2. Біологія

3. Історія України/

Іноземна мова

Бакалавр спеціальної освіти.

Вчитель-дефектолог.

Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку.

Асистент вчителя загальноосвітнь-ого навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням.

Асистент логопеда.

Магістр спеціальної освіти.

Викладач корекційної педагогіки.

Олігофренопедагог.

Вчитель дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

Логопед.

Доктор

філософії PhD

(у галузі освіти) 

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (ОЛІГОФРЕНОПЕДАГОГ, ЛОГОПЕД). Навчання за  спеціальністю 016 Спеціальна освіта (раніше – корекційна освіта, дефектологія) допоможе отримати професію вчителя-дефектолога (корекційного педагога, логопеда) – фахівця, який навчає і виховує дітей із різними порушеннями у психічному та/або фізичному розвитку, знаходить шляхи корекції цих недоліків, здійснює психолого-педагогічний супровід в умовах загальноосвітніх масових та спеціальних навчальних закладів, соціально-реабілітаційних центрах. Професія вчителя-дефектолога знаходиться на межі медицини та педагогіки. Логопед – фахівець широкого профілю, який виправляє порушення мовлення у дітей розвиток яких відповідає їх віку. Втім, якщо у цих дітей є затримка психічного розвитку, батьки в першу чергу мають звертатися до іншого вчителя-дефектолога – до олігофренопедагога.  Олігофренопедагог – фахівець, який надає освітні послуги дітям з затримкою психічного розвитку або порушенням інтелектуального розвитку (у тому числі дітям-аутистам, розвиток яких не відповідає їх віку). Протягом робочого дня вчитель-дефектолог проводить з дітьми групові корекційно-розвивальні заняття, а також займається з ними індивідуально.

Додаткову інформацію про умови вступу та можливості працевлаштування випускників спеціальності 016 Спеціальна освіта можна отримати звернувшись до детальної інформаціїабо на сайт кафедри; або особисто за моб. тел. 066-41-31-411 або за телефоном вказаним нижче в контактній інформації

Інформаційне повідомлення

 Контактна інформація: Україна, 40002, м. Суми, вул. Роменська 87,

тел. (0542)-68-59-43 (Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти)

   

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І

МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 (Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Поляничко Анжела Олександрівна)

Напрям
підготовки
Додаткові спеціалізації за ступенем бакалавр Кваліфікація за ступенем бакалавр

Сертифікати

ЗНО

(2018 р.)

Додаткові спеціалізації за ступенем магістр Кваліфікація 
за ступенем магістр
СОЦІАЛЬНА РОБОТА Соціальна педагогіка. Психологія соціальної роботи

Бакалавр соціальної роботи.

Соціальний працівник.

Соціальний педагог.

Фахівець з надання соціально-психологічної допомоги

1. Укр. мова і література

2. Історія України

3. Іноземна мова / Математика

 

1) Управління соціальними службами, установами та організаціями

2) Психологія соціальної роботи

 

1) Магістр соціальної роботи. Викладач теорії і практики соціальної роботи. Керівник соціальних служб, установ та організацій

2) Магістр соціальної роботи. Викладач теорії і практики соціальної роботи. Фахівець з надання соціально-психологічної допомоги

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Соціальна робота.

Соціально-правовий захист

 

Бакалавр соціального забезпечення.

Соціальний працівник.

Соціально-правовий захисник

 

1. Укр. мова і література

2. Історія України

3. Географія / Математика

 -  -

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІО-

КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Режисура театрально-видовищних і масових заходів.

Анімаційна діяльність

Бакалавр з менеджменту соціокультурної діяльності.

Постановник театрально-видовищних і масових заходів.

Аніматор

 

1. Укр. мова і література

2. Історія України

3.Математика / Іноземна мова

 

1) Театральне мистецтво

2) Культурно-дозвіллєва діяльність

 

1) Магістр з менеджменту соціокультурної діяльності. Викладач театральних дисциплін. Менеджер (управитель) соціально-культурними та дозвіллєвими закладами

2) Магістр з менеджменту соціокультурної діяльності. Викладач дисциплін теорії і практики культурно-дозвіллєвої діяльності. Менеджер (управитель) соціально-культурними та дозвіллєвими закладами

 

СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК – професійно підготовлений фахівець, який має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і виконує різні види соціальної роботи. Як спеціаліст він допомагає людям вирішувати проблеми, забезпечує взаємодію між людьми, підвищує відповідальність організацій за людину, впливає на соціальну політику з метою створення умов для реалізації життєвих потенційно закладених у кожній людині сил для взаємозабезпечення та її саморозвитку. Основні напрями діяльності: надання допомоги особам, які опинилися у складній життєвій ситуації; розвиток потенціалу самодопомоги клієнтів; вплив на формування і реалізацію соціально-економічної політики на всіх рівнях; профілактика ризиків соціальних явищ і процесів; гармонізація соціальних відносин у суспільстві. Випускники можуть працювати: у різних типах освітніх закладів; у позашкільних установах; у центрах соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді; у закладах соціального захисту населення; у закладах охорони здоров’я; у структурі Міністерства внутрішніх справ України; у службах дозвілля і культурної анімації.

ФАХІВЕЦЬ З СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСНИК здійснює соціальне обслуговування та соціальний захист населення від соціальних ризиків. Основні напрями діяльності: соціальне обслуговування населення; надання допомоги у всебічному розвитку людині як особистості; соціально-правовий захист населення від соціальних ризиків та їх законних інтересів; надання соціально-юридичних консультацій; надання допомоги особам в адаптації до соціального середовища, зокрема правового, які зазнали особистих негараздів в адаптації до життя у суспільстві; надання допомоги в інтеграції дітям та молоді у сучасному суспільстві; допомога дітям та молоді у нарощуванні своєї соціально-правової активності у суспільстві; допомога у формуванні соціальної активності особистості. Випускники можуть працювати на посадах: інспектор з призначення і виплати пенсій; інспектор із соціальної допомоги; інспектор-ревізор; страховий агент; державний інспектор; агент із зайнятості та трудових контактів; фахівець державної служби зайнятості з найму робочої сили; статистичні обліковці та конторські службовці, що займаються соціальними питаннями; правозахисник.

МЕНЕДЖЕР СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ забезпечує культурні права і потреби різних соціально-вікових категорій населення, встановлює і реалізує міжкультурне співробітництво та міжкультурний діалог. Основні напрями діяльності: управління державними закладами і недержавними організаціями; менеджмент і маркетинг соціокультурної діяльності; постановка культурно-дозвіллєвих програм і соціально-культурних проектів; соціокультурна анімація і рекреації; соціальна реабілітація з використанням засобів культури і мистецтва; організація сімейного і дитячо-юнацького дозвілля. Випускники можуть працювати на посадах: керівник закладу позашкільної освіти; керівник закладу культури; фахівець реклами та зв’язків з громадськістю у соціокультурній сфері режисер-постановник театрально-видовищних і масових заходів; аніматор; організатор спортивно-масової та туристично-екскурсійної діяльності.

 Контактна інформація: Україна, 40002, м. Суми, вул. Роменська 87,

тел. (0542)-68-59-28 (Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності)

 

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

(В.о. завідувач кафедри - доктор педагогічних наук,

професор Лобова Ольга Володимирівна)

 

Напрям

підготовки

Додаткова

спеціальність(*)

 та спеціалізація (**)

Кваліфікація

за ступенем бакалавр

Сертифікати

ЗНО (2017 р.)

 

Дошкільна

освіта

Спеціальна освіта**

(логопедія)

Вихователь дітей раннього та дошкільного віку

1. Українська мова і література

2. Біологія (профільний)

3. Історія України/ Математика

 

Початкова

освіта

Англійська мова**

Дошкільна освіта*

Вчитель початкової школи

ВИХОВАТЕЛЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ займається освітою дитини: її вихованням, навчанням і розвитком. Проводить заняття з розвитку мовлення, навичок усного рахунку, малювання, ліплення, природознавства. Розвиває у дітей увагу, пам’ять, мислення, кмітливість, ініціативність, навички спілкування, формує елементарні математичні уявлення. Знайомить з етичними та естетичними нормами поведінки в суспільстві. Організовує дозвілля дітей дошкільного віку: ігри, щоденні прогулянки, інші заходи відповідно до режиму дня. Несе відповідальність за життя і здоров’я дітей. Працюючи з дітьми, вихователь займається організацією їх життєдіяльності в умовах дошкільного навчального закладу. Випускники можуть працювати:вихователем дітей дошкільного віку;організатором дошкільної освіти;логопедом.

ВЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ прищеплює молодшим школярам первинні навички самостійного поповнення знань. Формує в учнів уявлення про навколишній світ, природні явища і суспільні процеси, знання основ граматики рідної мови. Сприяє розвитку у них культури мови і письма, здібності правильно виражати думки. Готує учнів до освоєння надбання культури і мистецтва. Прищеплює інтерес до літератури, музики, образотворчої діяльності. Розвиває навички учнів по виконанню математичних дій і рішення задач. Здійснює краєзнавчу і природоохоронну роботу. Виявляє індивідуальні особливості молодших школярів. Випускники можуть працювати:вчителем початкової школи;вчителем інформатики та англійської мови початкової школи;організатором початкової освіти.

Контактна інформація: Україна, 40002, м. Суми, вул. Роменська 87,

тел. (0542)-68-59-69 (Кафедра дошкільної і початкової освіти)

 

Шановні друзі!
Якщо у Вас виникли питання щодо вступу на навчання (будь-який курс та будь-яка форма) до СумДПУ імені А.С. Макаренка або щодо Правил прийому, можете поставити запитання методисту Михайліченко Ірині Володимирівні (моб. тел. 066-41-31-411) або на сторінці відповідального секретаря приймальної комісії:
 http://vk.com/executive_secretary_sspu 

тел. (0542)-68-59-15 (Приймальна комісія СумДПУ імені А.С. Макаренка)