Інформація для абітурієнтів

Навчальні плани і звіти

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Українська жестова мова в інклюзивній освіті PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
10.10.2019 11:04

05 жовтня 2019 р. відбулася відкрита лекція професора кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, доктора педагогічних наук, професора Кульбіди Світлани Вікторівни з навчальної дисципліни "Методика розвитку слухового сприймання та переклад українською жестовою мовою в інклюзивній освіті" на тему «Трансформація концептуальних засад у сучасному інклюзивному середовищі для осіб з особливими освітніми потребами».

На лекцію запрошувалися всі, кому є цікавими питання організації освітнього процесу з дітьми, підлітками, здобувачами вищої освіти з особливими освітніми потребами.

Відвідали захід: викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, представники студентського самоврядування університету та інституту НН педагогіки і психології, здобувачі вищої освіти за спеціальностями Дошкільна освіта (Дошкільна освіта. Логопедія), Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка.  Логопедія), Спеціальна освіта (Тифлопедагогіка. Сурдопедагогіка), практичні працівники спеціального дошкільного закладу освіти для дітей з порушеннями слуху.

Під час обговорення представлених аспектів сучасних концепцій з присутніми відвідувачами звернуто увагу на доцільність і актуальність тенденцій інклюзивного середовища для осіб з особливими освітніми потребами. Кожен з учасників висловив власну думку щодо цінності проведеної лекції: 1) викладачам вона дозволила підвисити власну педагогічну майстерність; 2) майбутніми фахівцями було зазначено, шо отримані знання будуть застосовані найближчим часом під час практики, а в майбутньому під час професійної діяльності; 3) практичні працівники побачили цінність своєї присутності на лекції в тому, що вони змогли поновити та осучаснити знання стосовно дітей з порушеннями слуху у питаннях з методики розвитку слухового сприймання та перекладу українською жестовою мовою; 4) представники студентського самоврядування, за результатами присутності на лекції, побачили нові аспекти співпраці з адміністрацією університету з питань створення інклюзивного середовища для здобувачів з особливими освітніми потребами в СумДПУ імені А.С. Макаренка.

З огляду на те, що присутні виявили жвавий інтерес до матеріалу навчальної дисципліни, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Кульбіда Світлана Вікторівна запропонувала їм відвідати ще 2 (дві) пари занять, на що відвідувачі її відкритої лекції радо погодилися.

Тематика охоплювала: 1) аспекти розвитку дитини з особливими освітніми потребами у ранньому періоді з урахуванням критичного періоду, ролі першої мови, специфіки мовної депривації та її наслідків. На прикладах чуючих і глухих дітей з різних родин було охарактеризовано особливості опанування першою мовою, досвід дітей, з яким вони приходить у 1 клас; 2) особливості перекладу УЖМ (на прикладі слів-чисел і жестів-чисел).

Віддалені наслідки відкритих заходів. Присутніми: 1) практичними працівниками було внесено пропозицію щодо організації позачергових курсів жестової мови; 2) викладачі, враховуючи позитивні відгуки присутніх та висловлювання щодо цінності присутності на лекціях професора Кульбіди С.В., запропонували планувати їх для більшого загалу потенційних відвідувачів, яких завчасно інформувати про проведення відкритої лекції; 3) представники студентського самоврядування запланували теоретичні знання, отримані під час 3-х лекцій, впровадити практично у життя СумДПУ імені А.С. Макаренка під час створення інклюзивного середовища для здобувачів з особливими освітніми потребами.

Обновлено 10.10.2019 11:43