Наші відвідувачі

Locations of visitors to this page


Дошкільна освіта PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
17.10.2012 12:11

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

 

Анатомія та фізіологія дитини

Безпека життєдіяльності

Біологія розвитку дитини

Валеологія в системі дошкільної освіти

Вступ до спеціальності

Декоративне мистецтво та основи дизайну

Дитяча література

Дошкільна лінгводидактика

Етнопедагогіка дошкільна

Інноваційний підхід до вивчення технологій

Культура мовлення та виразне читання

Література іноземної мови для дітей дошкільного віку

Методика музичного виховання

Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом

Методика проведення занять з народознавства

Методика фізичного виховання дітей

Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей

Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції дошкільника

Нові інформаційні технології

Обчислювальна техніка та технічні засоби навчання

Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей

Основи валеології

Основи наукових досліджень

Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей

Основи природознавства з методикою

Педагогіка дошкільна

Педагогіка загальна

Педагогічна психологія

Педіатрія

Психологія дитяча

Теорія і технологія розвитку дитячої художньої творчості

Теорія та методика розвитку рідної мови дітей

Теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами

Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень

Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників

Технології формування екологічної культури у дошкільників

Художня праця

 

Вибіркові навальні дисципліни

 

Виховання обдарованої дитини

Вікова психологія

Дошкільна гігієна

Основи інформаційної культури

Спецкурс з методики дошкільного виховання

Управління педагогічної взаємодією з різними соціальними інститутами

 

Магістратура

Цикл фахової (професійно-орієнтованої та практичної) підготовки

Нормативна частина

Методологія і методи педагогічних досліджень

Викладання навчальних дисциплін оздоровчого спрямування

Викладання дисциплін логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку

Методика викладання дошкільної лінгводидактики

Викладання дисциплін природознавчого циклу

 

Варіативна частина

Спецкурс з фахової підготовки

Спецсемінар з викладання методик образотворчої діяльності та розвитку художньої творчості дітей

Обновлено 18.06.2013 09:02